Česky CZEnglish EN

Mateřská škola Štolcova 51 má být laboratoří modrozelené architektury

9. června 2021

Pilotní projekt přeměny objektu mateřské školy z éry socialismu na pasivní chytrou budovu využívající současné nejmodernější trendy modrozelené architektury. Takový je záměr rekonstrukce mateřské školy Štolcova 51 v Černovicích.

Rada města Brna dnes schválila zařazení investice do plánu kapitálových výdajů města a doporučila zastupitelům schválit potřebné rozpočtové opatření. Díky němu dojde k převodu finančních prostředků ve výši 1 700 000 do rozpočtu Odboru životního prostředí MMB, který je využije na pořízení projektové dokumentace spočívající ve zpracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a pořízení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů prací a dodávek.

„V brzké budoucnosti bude město Brno nuceno s ohledem na jejich životnost provádět revitalizace řady objektů mateřských škol budovaných v 70. a 80. letech minulého století. Rekonstrukce na Štolcově tak může fungovat jako laboratoř pro vyhodnocování dat týkajících se spotřeb energií před přestavbou a po ní,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „V projektu je počítáno s hospodařením se srážkovou vodou, která se postará o závlahu zelené střechy i o zálivku zahrady, s využitím obnovitelných zdrojů energie, se zateplením pláště obálky zajišťujícím pasivitu objektu, s inovativním přístupem v rámci takzvaného jižního skleníku, s výměnou LED osvětlení a dalšími vnitřními úpravami zajišťujícími snížení energetické náročnosti budovy.“

Dále 1. náměstek Petr Hladík zdůraznil: „Objekt mateřské školy, který je ve vlastnictví města Brna, je od roku 2015 sledován v rámci městského energetického managementu a známe tedy přesné spotřeby vody, elektřiny, plynu a tepla. Po realizaci investice budeme moci jasně ukázat, zda se předpoklady snížení projevily v předpokládané výši, a takto všem dokázat smysluplnost opatření.“

Projekt se shoduje se závazky a cíli statutárního města Brna plynoucími z koncepčních materiálů, jako je Akční plán pro udržitelnou energii a klima a Územní energetická koncepce statutárního města Brna. Mateřská škola může také sloužit jako přední reprezentativní objekt města Brna pro prezentaci partnerským městům nebo v rámci mezinárodních aktivit.

Na základě vyžádaného sdělení SFŽP a s ohledem na dosavadní praxi bude možné na plánovanou projektovou přípravu i na zamýšlenou realizaci stavebních opatření žádat dotaci v rámci nového operačního programu, který bude klást důraz na obdobné projekty. V budově je v rámci spolupráce s akademickým sektorem měřena toxicita prostředí výzkumným týmem z RECETOX při Masarykově univerzitě a rovněž se jedná o projekt s prvky inovativnosti, čímž se rozšiřuje řada dotačních příležitostí.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.06.2021 14:31
  • Datum poslední aktualizace: 09.06.2021 14:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design