Česky CZEnglish EN

Malé a střední podniky podpoří projekt Kontakt-Kontrakt

3. června 2020

Pomoci uspět místním malým a středním podnikům na trhu, podpořit konkurenceschopnost, inovace a obchodní příležitosti jihomoravských firem a jejich spolupráci v kontextu současné krizové situace a následně co nejrychleji rozhýbat podnikání. Takové ambice má projekt nazvaný Stálá kooperační
a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt, který dnes radní doporučili zastupitelům finančně podpořit částkou dva miliony korun.

„Podporou projektu Kontakt-Kontrakt částkou dva miliony korun představíme město jako atraktivní destinaci pro podnikání. Posílíme kapacity místních podniků v oblasti výzkumu a inovací, dosáhneme rozvoje inovativních firem prostřednictvím propojení, testování a další spolupráce se zástupci místního vědecko-výzkumného sektoru. A je to také příležitost k zapojení společností vlastněných městem Brnem ve formě poptávaných zakázek či nabízených služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Platforma Kontakt-Kontrakt vytvoří podmínky pro vzájemné propojení podnikatelů v Brně a Jihomoravském kraji, což podpoří jejich soběstačnost v rámci regionu. Projekt tak reaguje na situaci v souvislosti s pandemií covid-19, která narušila funkční odběratelsko-dodavatelské vztahy. Firmy orientované na obchodní vazby se zahraničím ztratily odbyt či jim chybí komponenty pro výrobu, což vedlo k jejímu omezení.

„Z tohoto důvodu Regionální hospodářská komora Brno navrhuje tento nástroj, který navazuje na již existující úspěšnou kooperační platformu využívanou každoročně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně. Tato platforma bude rozšířena na kontinuální virtuální tržiště. Současně bude doplněna o poskytování asistenčních služeb Regionální hospodářskou komorou Brno. Využití služeb projektu bude pro všechny malé a střední podniky, univerzity a vědecko-výzkumná centra z Brna a Jihomoravského kraje zdarma,“
vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný. Předpokládá se zapojení cca 500 subjektů z regionu.

Do projektu, který potrvá od 1. července 2020 do 30. června 2021, se mohou zapojit fyzické a právnické osoby (prioritně malé a střední podniky se sídlem, pobočkou nebo provozovnou v Brně či Jihomoravském kraji), vysoké školy, vědecko-výzkumná centra, další tuzemské a zahraniční firmy a klastry. Přínosem pro ně bude navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery, využití dočasně volných pracovních a firemních kapacit a snadnější přístup k podnikům a vědcům v konkrétním oboru.

Regionální hospodářská komora Brno jedná o podpoře projektu i ze strany Jihomoravského kraje.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.06.2020 15:31
  • Datum poslední aktualizace: 03.06.2020 15:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design