Česky CZEnglish EN

Magistrát zavádí do praxe novinky v zadávání veřejných zakázek, tedy sociálně a environmentálně odpovědné zadávání a inovace

14. dubna 2021

Rada města Brna dnes aktualizovala metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V souladu s novelou zákona č. 134/2016 Sb. je přidána povinnost dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Nadto je také lépe nastaven postup, kterým jednotlivé útvary magistrátu informují radní o odstraňování havarijních situací v limitu do 200 000 Kč bez DPH.

„Aktualizací, která reflektuje novelu zákona, byly do metodiky přidány zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž je zadavatel povinen svůj postup řádně odůvodnit,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dále uvedl: „Jedná se o moderní a smysluplný trend. Budeme se snažit, abychom nehledali zdůvodnění, proč zásady dodržet nejde, ale naopak abychom z nich získali co nejvíce přínosu pro město. Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou nástroj, díky němuž můžeme podporovat zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, lidé s nízkou kvalifikací či starší 55 let. Zásady rovněž umožňují zohledňovat dopady záměrů města na životní prostředí a na trvale udržitelný rozvoj.“

Další změna metodiky se týká odstraňování havarijních situací, u nichž bezprostředně hrozí vznik škody na majetku statutárního města Brna. „Jde-li o práce do 200 000 korun a je-li současně potřeba řešení havarijní situace natolik urgentní, že hrozí vznik škody na majetku města, připouští metodika přímé oslovení jediného dodavatele. Všechny útvary magistrátu, které zmíněný mimořádný postup využijí, však mají povinnost takové situace evidovat a čtvrtletně o nich informovat Radu města Brna,“ doplnil informace náměstek Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.04.2021 13:16
  • Datum poslední aktualizace: 14.04.2021 13:16
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design