Česky CZEnglish EN

Magistrát vyhlásil výběrové řízení na ředitele/ředitelku Knihovny Jiřího Mahena v Brně

8. prosince 2021

Rada města Brna vzala na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Při této příležitosti byl zároveň radními schválen text inzerátu na tuto pozici, a to včetně jmenování výběrové komise.

„Stávající ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace města, je ve funkci od 1. ledna 1996. Přestože ředitelé příspěvkových organizací města Brna jsou jmenováni na dobu neurčitou, na základě článku 4 odstavce 4.3 Zásad vztahů orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím jsou každých pět let podrobováni zhodnocení funkčního období. Tato lhůta na konci loňského roku vypršela i ředitelce Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuši Nivnické. Na tuto pozici bude tedy dle koaliční smlouvy vypsáno výběrové řízení. Znění inzerátu jsme dnes na radě schválili,“ popsal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se pod vedením Libuše Nivnické aktivně podílela na utváření vize #brno2050 a na tvorbě koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2021–2030 i dalších dokumentů klíčových pro rozvoj vzdělanosti a kultury v České republice.

„Do vyhlášeného výběrového řízení se samozřejmě může přihlásit i stávající paní ředitelka. Všechny uchazeče navíc pomůže vybrat jmenovaná výběrová komise, v níž zasedne mimo jiné literární kritik, publicista a šéfredaktor nakladatelství HOST Miroslav Balaštík, proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů FF MUNI Petr Škyřík, zástupce Svazu knihovníků a inf. pracovníků ČR Roman Giebisch a také Vít Richter, dlouholetý řídicí pracovník v oblasti knihovnictví a bývalý ředitel Národní knihovny ČR,“ přiblížil radní pro kulturu Marek Fišer.

Kromě výše jmenovaných ve výběrové komisi zasednou náměstek primátorky Tomáš Koláčný a brněnský radní Filip Chvátal. Dále dva zástupci Magistrátu města Brna a psycholožka, kteří disponují hlasem poradním. Předsedou komise bude radní Marek Fišer.

Výběrové řízení bude uveřejněno na webu https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.12.2021 11:47
  • Datum poslední aktualizace: 08.12.2021 11:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design