Česky CZEnglish EN

Magistrát spolupracuje s městskou částí Brno-Komín na projektu výsadby zeleně

17. března 2021

Městská část Brno-Komín se obrátila na Magistrát města Brna s žádostí o spolupráci na projektu, díky kterému by se zde vysadily aleje a založily trvalé travní porosty. Rada města Brna dnes pověřila vedoucího Odboru životního prostředí, aby jednal se Státním pozemkovým úřadem a pomohl tak projekt realizovat.

„Město Brno společně s městskou částí Brno-Komín pracují na zajímavém projektu, díky kterému by byly ve volné krajině vedoucí k Medlánkám vysázeny aleje stromů a založeny travnaté porosty. Krajina by se tak stala pestřejší, odolávala by lépe suchu a také erozi. Pro samotnou realizaci záměru je nezbytné v této lokalitě vymezit parcely, které jsou ve vlastnictví města Brna a které byly vytipovány jako vhodné pro výsadbu. Vytyčit je může Státní pozemkový úřad, se kterým bude jednat zástupce magistrátu. Předpokládáme, že by k výsadbě stromořadí a vyznačení polních cest došlo v příštím roce,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

V krajině mezi městskými částmi Komín a Medlánky se nachází především plochy využívané pro zemědělství. Město pronajímatele pozemků na výše zmíněný projekt upozorní, pachtovní smlouvy již na těchto pozemcích nebudou prodlouženy.

Záměr výsadby pro městskou část Brno-Komín zpracovala Nadace Partnerství.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.03.2021 09:59
  • Datum poslední aktualizace: 17.03.2021 09:59
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design