Česky CZEnglish EN

Magistrát rozšíří nabídku míst pro veřejnou službu

29. květen 2018

V loňském roce došlo ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi. Současná platná legislativa zohledňuje snahu o zvýšení příjmu vlastní prací, která má následně vliv na stanovení částky na živobytí a výši opakovaných dávek. Pro zachování příspěvku ve výši životního minima je nutné zapojit se do výkonu veřejné služby. Rozšíření pozic pro veřejnou službu v rámci Magistrátu města Brna dnes schválili radní.

Dlouhodobě neaktivní osoba (registrovaná na Úřadu práce déle než 6 měsíců) má od srpna 2017 nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (2200 Kč), nikoliv životního minima (3410 Kč). Základní dávka na živobytí se tak snižuje téměř o třetinu.

„Aby si klient zachoval původní výši dávky, musí nastoupit na veřejnou službu a odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně. V případě, že vykoná veřejnou službu v rozsahu 30 hodin za měsíc, umožňuje zákon navýšit částku na živobytí o dalších 605 korun,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Matěj Hollan.

Úřad práce měl k 28. 2. k dispozici 121 míst pro výkon veřejné služby. Klientů, kteří splňovali předpoklady pro její výkon, registroval téměř 7,5 tisíce.

„Město je už nyní významným dodavatelem pozic pro veřejnou službu, ať už z úrovně městských částí, akciových společností nebo příspěvkových organizací. Úřad práce se na nás však obrátil, zda by bylo možné počet pozic ještě navýšit. Oslovili jsme proto všechny magistrátní odbory a výsledkem je zřízení 14 dalších pracovních pozic,“ doplnil Matěj Hollan. Pozice pro veřejnou službu vzniknou na Odboru vnitřních věcí, Odboru sociální péče a Odboru kultury. Náplní práce bude například pomoc v administrativě, v kuchyni, při úklidu budovy nebo archivaci.

Veřejná služba
Veřejnou službu definuje § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Jde o pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejnou službu vykonávají osoby v hmotné nouzi a osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Organizátorem veřejné služby jsou zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskové organizace (např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace apod.

Příklady činností, ve kterých může být veřejná služba organizována:
- zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství,
- ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
- zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení orgánů státní správy a samosprávy, sloužících potřebám veřejnosti,
- zajištění pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků,
- pomocné práce administrativního charakteru aj.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2018 14:37
  • Datum poslední aktualizace: 29.05.2018 14:37
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design