Česky CZEnglish EN

Magistrát odstraní překážky na pozemcích v lokalitě Ponava

7. srpen 2019

Další krok k vyřešení situace v lokalitě Ponava dnes učinili brněnští radní. Uložili totiž Odboru dopravy Magistrátu města Brna, aby zajistil prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace, a. s., odstranění a uskladnění překážek, jež na pozemcích statutárního města Brna u Hokejové haly dětí a mládeže brání pohybu nebo jej omezují. A to na náklady jejich vlastníka, tedy společnosti Fair Lease, s. r. o.

V prosinci 2018 na pozemku v území Ponava u Hokejové haly dětí a mládeže začala společnost Fair Lease, s. r. o., se souhlasem společnosti CZECHCITY, a. s., provozovat placené nehlídané parkoviště, čímž omezila přístup na pozemek (umístěním mobilních betonových a kovových zábran a přívěsu), a následně po ukončení vybírání parkovného zcela zamezila vjezd na pozemek (umístěním betonových svodidel – citybloků).

Dne 25. 3. 2019 Městský soud v Brně nařídil předběžné opatření, na jehož základě je společnost CZECHCITY, a. s., povinna zdržet se umisťování movitých věcí představujících překážku bránící nebo omezující užívání dotčených pozemků nebo jejich částí a zdržet se všech činností směřujících k omezování přístupu, vč. podmiňování vjezdu a parkování úhradou finančního plnění na pozemky. A dále uložil společnosti Fair Lease, s. r. o., povinnost zdržet se umisťování movitých věcí na předmětných pozemcích, které by představovaly jakoukoliv překážku bránící nebo omezující užívání předmětných pozemků.

„Na základě předběžného opatření obě společnosti sice zanechaly výběru parkovného a aktivit s tím souvisejících, ale na parkovišti u hokejových hal, resp. na dotčených pozemcích, se stále nachází citybloky, dopravní značka, přívěs a mobilní zábrany, které společnosti využívaly k výběru parkovného. Umístění takových překážek je v rozporu jak s výše uvedeným předběžným opatřením, tak s právem soukromým, a město proto přistupuje dalším krokem k ochraně svých práv,“ doplnil druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Brněnský magistrát vyzval společnosti CZECHCITY, a. s., a Fair Lease, s. r. o., k tomu, aby nejpozději do konce června odstranily překážky, které umístily a omezují pohyb na těchto pozemcích, resp. parkování a pohyb na parkovišti, a to včetně movitých věcí. Této výzvy společnosti neuposlechly.

Rada města Brna tak schválila, aby statutární město Brno z titulu svého vlastnického práva k pozemkům p. č. 1086/1 a p. č. 1086/2 v k. ú. Ponava přistoupilo k odstranění všech překážek bránících nebo omezujících pohyb na dotčených pozemcích, jež zde byly společností Fair Lease, s. r. o., umístěny.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.08.2019 14:26
  • Datum poslední aktualizace: 07.08.2019 14:26
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design