Česky CZEnglish EN

Magistrát odeslal zřizovatelům mateřských škol doporučení k jejich znovuotevření

11. května 2020

Mateřské školy zřizované městem a městskými částmi budou moci otevřít v návaznosti na konec nouzového stavu, tedy od pondělí 18. května 2020. Toto téma včera opětovně projednali radní na svém mimořádném zasedání a schválili seznam doporučení, která byla odeslána zřizovatelům a vedením mateřských škol.

Městské mateřské školy mohou opětovně zahájit provoz po ukončení nouzového stavu. Záleží to na dohodě ředitele se zřizovatelem a možnostech škol dodržet požadovaná hygienická nařízení. Na základě metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme sepsali seznam doporučení, která by měli ředitelé a ředitelky mateřských škol zohlednit,“ uvedl Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství.

Ne všechny mateřské školy otevřou od 18. května 2020. Záleží to na projednání ředitele se zřizovatelem a možnostech škol dodržet požadovaná hygienická nařízení. Školky budou o termínu otevření rodiče informovat. 

Město Brno také školským zařízením pomůže a nakoupí jim teploměry, roušky a rukavice,“ doplnil Jaroslav Suchý. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě z minulého týdne: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-nakoupi-skolam-hygienicke-pomucky-a-teplomery/

Město Brno, především prostřednictvím jednotlivých městských částí, zřizuje 137 mateřských škol. Ty navštěvuje 11,5 tisíce dětí. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodiku hygienických standardů, kterou by měly školky dodržovat. Najdete ji zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy.


Soukromé mateřské školy mohou fungovat od 20. dubna 2020. Otevření je také na jejich rozhodnutí.

Doporučení statutárního města Brna ke znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem Brnem
a jeho městskými částmi 

1. Detailně se seznámit s metodikou MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydanou dne 30. 4. 2020 a připravit její aplikaci na podmínky vlastní MŠ.

2. Provést průzkum zájmu rodičů o termín otevření MŠ a současně poskytnout rodičům informace o rizikových skupinách, zaslat vzor čestného prohlášení a stanovit termín zpětné vazby pro vyjádření rodičů – bezodkladně.

3. Neprodleně navrhnout setkání se zřizovatelem a mít pro toto setkání vyhodnocena stanoviska rodičů a vzdělávací podmínky školy – personální i organizační.

4. Pokud se bude otvírat MŠ v jiném termínu než 18. 5. 2020 (konec nouzového stavu – pozbytím platnosti Nařízení RMB č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020), je třeba mít vyjádření zřizovatele, že bylo projednáno přerušení provozu mateřské školy, a to v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. v platném znění.

5. Provést úpravu organizační části školního řádu (vytvořit dodatek, se kterým budou prokazatelně seznámeni rodiče).

• Eliminovat vstup dospělých osob přivádějících děti do prostor MŠ (pokud je to možné, např. využít i možnosti zkrácení délky provozu MŠ).

• Promyslet organizaci chodu MŠ včetně stravování (podávání stravy, aby děti neseděly v bezprostřední blízkosti, možnost postupného stravování ve skupinách apod.).

• Promyslet organizaci odpoledního odpočinku s využitím všech volných prostor.

• Promyslet organizaci vydávání dětí po obědě i po odpoledním odpočinku.

6. Zabezpečit potřebné dezinfekční a ochranné pomůcky pro zaměstnance ve spolupráci se zřizovatelem.

Doporučujeme zveřejnit všeobecné informace i na webových stránkách školy podle nastavených podmínek každé MŠ, například: 

• Pro všechny osoby přicházející před budovu školy platí povinnost zakrytí úst, nosu a dodržování odstupu 2 metry.

• Děti si přebírá pedagog MŠ před vstupem po změření tělesné teploty.

• Minimalizuje se shromažďování osob před MŠ.

• Zákonní zástupci nebo jiné cizí osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ.

• Děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

• Dodržují se hygienické podmínky při úklidu, umývání a dezinfekci povrchů.

• Používají se ochranné pomůcky, např. u výdeje jídla, u likvidace odpadů, při dopomoci s osobní hygienou dětí.

• Dodržuje se dostatečné větrání třídy.

• Je uzpůsobena forma vzdělávacích činností: prioritu mají individuální činnosti, organizace aktivit směřujících k delšímu pobytu ve venkovních prostorách. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.

       apod. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.05.2020 08:10
  • Datum poslední aktualizace: 12.05.2020 08:10
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design