Česky CZEnglish EN

Magistrát hledá psychologa. Pomůže s výběrem zaměstnanců, se vzděláváním i s řešením problémů. Nastoupit by měl od 1. ledna

6. října 2021

Posouzení schopností a dovedností uchazeče o práci, průběžné vzdělávání zaměstnanců, řešení problematických nebo mimořádných situací na pracovišti, ale i individuální pomoc při krizovém stavu. To jsou hlavní úkoly psychologa, který by měl na Magistrátu města Brna působit od 1. ledna. Nabídka pracovního místa byla zveřejněna dnes.

„Občané od nás po právu očekávají špičkové a profesionální veřejné služby. Mojí odpovědností je zajistit, aby je poskytovali vhodně vybraní, motivovaní, odborně vzdělaní a komunikačně vybavení úředníci a další zaměstnanci. Zřízení pracovního místa psychologa je jedním z mnoha kroků, které jsou postupně zaváděny, abychom pro ně vytvořili adekvátní podmínky pro práci, osobnostní i profesní rozvoj a také dosažení tolik potřebné work-life balance,“ řekl tajemník Magistrátu města Brna Oliver Pospíšil.

Magistrátní psycholog bude zpracovávat psychologická posouzení uchazečů o zaměstnání včetně příslušných doporučení o vhodnosti na danou pracovní pozici a účastnit se výběrových řízení v rámci karierního a profesního postupu zaměstnanců. Dále povede vzdělávací a osobnostně rozvojové aktivity, jako je nácvik komunikačních a sociálních dovedností, aktivity podporující profesní růst zaměstnanců, rozvoj výkonnostních dovedností a leadership. Jeho úkolem bude také řešit individuálně problémy vztahů mezi zaměstnanci na pracovišti a poskytovat individuální psychologické konzultace a poradenství pro zaměstnance. „Magistrát města Brna má více než 1 300 zaměstnanců. Při takovém počtu lidí je logické, že se někteří kolegové mohou ocitnout ve stresu. Důvody mohou být i ryze soukromé, jako je vážná nemoc či úmrtí v rodině, nebo samozřejmě pracovní, což hrozí především na pozicích, kde jsou často vystaveni vyhroceným situacím, například přepážková pracoviště a odbory, které řeší sociální a bytovou problematiku,“ uvedl tajemník magistrátu Oliver Pospíšil.

Psycholog je na Magistrátu města Brna novou pracovní pozicí. Díky optimalizaci struktury Kanceláře tajemníka však nedochází k nárůstu celkového počtu funkčních míst.

Mezi další novinky patří zavedení pružné pracovní doby, která má fungovat od ledna, nebo posílení interních vztahů a meziodborové spolupráce. „Jde o věci, které efektivně fungují v soukromém sektoru a považuji za správné, abychom je implementovali i u nás. Mým cílem není jen zajistit perfektní chod úřadu, ale také usilovat o to, aby jeho zaměstnanci byli spokojení, protože se to odrazí i v kvalitě jejich práce,“ dodal Oliver Pospíšil.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.10.2021 16:18
  • Datum poslední aktualizace: 06.10.2021 16:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design