Česky CZEnglish EN

Magistrát hledá nové kulturní tlumočníky

14. listopad 2017

Po mezinárodním ocenění a úspěchu projektu sociálního bydlení Rapid Re-Housing spouští Magistrát města Brna další inovaci, týkající se zvyšování otevřenosti a srozumitelnosti úřadů vůči cizincům.

„Abychom předešli sociálnímu vyloučení, nedorozuměním i konfliktům a jejich následkům, je důležité začít s cizinci včas komunikovat a poskytnout jim prvotní podporu," řekl o novém projektu náměstek primátora Matěj Hollan. „Máme velkou výhodu, že nemusíme opakovat chyby řady evropských měst, která začala s prosazováním účinného začleňování cizinců pozdě. My vycházíme z pozitivních výsledků zahraniční praxe a z uplatnění všech efektivních postupů i nástrojů, mezi něž patří i pozice kulturních tlumočníků," dodal.

Město Brno se inspirovalo dlouhodobými zkušenostmi mnoha evropských metropolí. Například v britském Leedsu, který je partnerským městem Brna, dokonce funguje kulturní tlumočník i pro česky hovořící obyvatele. Cenné jsou zkušenosti německého Norimberku, kde působí poradní orgán radnice, zastupující také cizince. Otevřenost města i úřadů vůči cizincům úspěšně prosazují ve Vídni či Amsterdamu. Všechny metropole spojuje jedno – porozumění, že úspěch bezproblémového soužití závisí na schopnosti s cizinci aktivně spolupracovat a zapojit je do života ve městě.

Proto také město Brno vypisuje konkurz na čtyři pozice kulturních tlumočníků. Jde o další krok k naplňování vize otevřeného úřadu s cílem zefektivnit vzájemnou komunikaci a zvýšit úspěšnost při začleňování cizinců do českého kulturního i sociálního prostředí. Výjimečnost pozice kulturního tlumočníka nespočívá pouze v jeho jazykových znalostech. V ideálním případě půjde o člověka, který sám úspěšně prošel procesem sžívání s českým prostředím a bude tyto zkušenosti využívat v rámci své praxe.

Tlumočníci tak budou poskytovat informace o odlišnostech českého kulturního zázemí, urychlí komunikaci v rámci veřejných institucí, umožní cizincům seznámit se s právy a povinnostmi, aby je mohli naplňovat, a budou sbírat cenné informace přímo v terénu. S těmito informacemi bude Magistrát pracovat v oblasti prevence negativních jevů, které mohou vzájemné soužití ohrožovat.

Na území města Brna v současné době žije zhruba třicet tisíc cizinců ze 145 zemí světa. Kulturní tlumočníci budou působit mezi obyvateli hovořícími vietnamsky, ukrajinsky, rumunsky a arabsky. Tvůrci projektu vycházeli ze statistik Ministerstva vnitra dle největšího počtu zastoupení obyvatel hovořících těmito jazyky a také z míry ohroženosti sociálním vyloučením.

„Role kulturních tlumočníků je už při prvotním kontaktu cizinců s úřady klíčová. Podstatným způsobem urychlí komunikaci a bezproblémové soužití cizinců s českým prostředím,“ uvedl k projektu, který zavádí Brno jako první samospráva v České republice, zastupitel Martin Freund.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.11.2017 14:28
  • Datum poslední aktualizace: 14.11.2017 14:28
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design