Česky CZEnglish EN

Kvalifikovaným zahraničním pracovníkům nabízí Brno komplexní péči

8. prosince 2021

Podle statistik Ministerstva vnitra je k pobytu v Brně hlášeno 40 tisíc cizinců. Ve skutečnosti jich bude víc, protože nezanedbatelnou část cizinců tvoří občané Evropské unie s pracovními smlouvami, kteří nemusí být přihlášeni k pobytu, a do statistik se tak nepromítají (podrobněji viz článek na data.brno.cz). Zahraniční kořeny tedy má více než 10 procent obyvatel Brna. Péči o ně se věnuje Brno Expat Centre, jemuž na to město přispívá 4 miliony korun ročně. Radní schválili stejnou částku i pro rok 2022.

„Počet cizinců souvisí s hospodářským růstem města a regionu, a že se v této oblasti Brnu daří, vidíme právě podle zvyšujícího se množství zahraničních pracovníků. Od roku 2011, kdy bylo hospodářství ovlivněno globální ekonomickou krizí, se počet cizinců v Brně zdvojnásobil. Chceme si především kvalifikované pracovníky ze zahraničí udržet a přilákat další, proto máme zájem o zajištění komplexní péče o ně a jejich integrace do naší společnosti,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. Péči zajišťuje Brno Expat Centre.

V roce 2017 Zastupitelstvo města Brna vymezilo služby Brno Expat Centre jako služby obecného hospodářského zájmu a jejich provozováním pověřilo spolek Brnopolis. Za plnění závazku veřejné služby mu poskytuje vyrovnávací platbu. Ta od roku 2019 činí 4 miliony korun ročně. Spolek je na sklonku roku povinen zpracovat předběžnou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro následující kalendářní rok a předložit ji městu Brnu ke schválení. Radní dnes tuto kalkulaci pro rok 2022 opět ve výši 4 miliony korun schválili.

„Jedná se především o informační a konzultační služby související s integrací kvalifikovaných cizinců, na které jde více než polovina vyrovnávací platby. Nechybí ale ani vzdělávací akce a publikační činnost, která zahrnuje například správu webových stránek, vydávání newsletterů a tvorbu návodných infoletáků,“ specifikoval náplň smlouvy mezi městem Brnem a spolkem Brnopolis Tomáš Koláčný.

Výše vyrovnávací platby by neměla přesáhnout zmíněné 4 miliony korun a je splatná ve dvou splátkách.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.12.2021 12:27
  • Datum poslední aktualizace: 08.12.2021 12:27
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design