Česky CZEnglish EN

Křižovatka na Charbulově bude díky rekonstrukci průjezdnější

26. únor 2020

Stav křižovatky v ulici Charbulova už není vyhovující a neodpovídá normám. Je zde nevhodně umístěna původní autobusová zastávka, při zastavení autobusu dochází k blokování provozu. Na veřejnou zakázku rekonstrukce okružní křižovatky v ulicích Charbulova, Řehořova, Húskova a Štolcova dnes radní vybrali jako dodavatele společnost Inženýrské stavby Brno.

Stavební práce začnou v březnu. Předpokládaný termín jejich dokončení je stanoven na prosinec 2020. Kromě křižovatky bude rekonstruována také kanalizace, vodovod a inženýrské sítě.

„Součástí stavby bude také úprava vozovky, vybudování chodníku, autobusové zastávky, odvodnění vozovky a realizace veřejného osvětlení. Celková cena rekonstrukce včetně DPH se vyšplhá na 19 699 115 Kč. Křižovatka bude nově lépe průjezdná a rekonstrukce zajistí plynulejší dopravu. Bude zde lépe řešeno napojení na ulici Řehořova. Opraví se také přechody včetně jejich osvětlení, tím se zvýší bezpečnost,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund.

Stavba bude realizovaná za úplné uzavírky pro individuální dopravu. V rámci stavby bude v co nejvyšší míře zachována průjezdnost MHD a vozidel IZS. Objízdná trasa pro individuální dopravu se předpokládá ulicí Černovickou, Olomouckou a Ostravskou.

V souběhu bude realizována Rekonstrukce plynovodu – GasNet s. r. o., Přeložka kabelů VN, NN – E.ON ČR s. r. o., Optické propojení ÚMČ Černovice – Dial Telecom a. s. a Optická trasa – SMART Comp. a. s.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2020 12:38
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2020 12:38
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design