Česky CZEnglish EN

Kreativní koncept – Re:publika 1918-2018

18. srpen 2017

Kreativní a obsahová část

Motto:
Re:publika je odpověď města Brna na stoleté výročí vzniku Československé republiky.
Re:publika je platforma oslav, reminiscence a dialogu o budoucnosti.
Re:publika je permanentní diskuze nejen o tom, co bylo, ale i o tom, co bude.
Re: jsou reakce na témata, která ve společnosti Re:zonují.

Co chceme:
Oslavit 100 let existence samostatné republiky.
Připomenout 90 let existence BVV.

Představit Brno jako sebevědomé, odvážné, svobodomyslné a hrdé město, kde vznikala nadčasová a unikátní díla, kde působily inovativní osobnosti a kde se nebojí diskutovat o zásadních společensko-kulturních tématech. 

Představit Brno jako město, které se nebojí dívat do budoucna a může být, stejně, jako v roce 1928, opět první: ukáže směr, kterým se může ubírat veřejná diskuse i život ve veřejném prostoru. 

Re:publika osloví a vtáhne do děje všechny generace obyvatel Brna i celé ČR a bude inspirací pro evropský prostor.

Základní kreativní koncepce 

Do podtitulu jsme vetkli slova RE:PUBLIKA – Brno, lidé, století.

Toto spojení vnímáme jako výzvu občanské společnosti, jejíž existence a životaschopnost je pro demokratický a zdravý vývoj naší společnosti zcela nezastupitelná.

Vytvoříme moderní, pulsující, interaktivní společenskou událost, která bude v mnoha rovinách reflektovat historii, uměleckou tvorbu, vědu, vzdělání i zábavu, ale nezapomene ani na duchovní rovinu a hodnoty, které přetrvávají. 

Budeme rekapitulovat 100 let samostatného Československa, připomeneme osobnosti i události, na které se nesmí zapomenout, ukážeme, na co můžeme být hrdí a otevřeme diskusi o budoucnosti.

Proč v Brně? Protože právě Brno ukázalo již v roce 1928, že je tím pravým místem pro velkorysou a bilanční oslavu. Není zahleděné samo do sebe a dokáže najít a přitáhnout ty správné lidi.

Klíčové ovšem je oslovit především obyvatele Brna. Brno bude slavit, tvořit, diskutovat a bavit se. 

V komplexním pojetí budeme rekapitulovat a vzpomínat – pomocí nejmodernějších technologií a s cílem formulovat směr další cesty.

Program budeme stavět na třech základních pilířích.
1. Vlastní program
2. Program přidružených institucí
3. Brno hostitelské

1. Vlastní program

Připravíme několik klíčových akcí, o které se bude opírat celý program oslav. Jsme si vědomi toho, že pouhý rok na realizaci podobného projektu nás značně limituje. Proto jsme se rozhodli soustředit se na to nejdůležitější, tedy na kvalitu a atraktivitu. 

1.1
100 let Re:publika (1918-2018)

Reprezentativní výstava Re:trospektivy, Re:miniscence a Re:flexe historie samostatného státu. Bude navazovat na výstavu z roku 1928. Objeví, ukáže a připomene všechno klíčové, co se v naší republice a na Slovensku stalo za 100 let existence. 

Originalita výstavy bude spočívat v technologickém zázemí a použitých prostředcích. Tedy interaktivní obrazovky, 3D filmy a projekce, Virtuální realita, videomapping, sociální sítě, mobilní aplikace. 

V jednotlivých tematických linkách návštěvníci najdou vše podstatné formou moderní digitální encyklopedie. 

Tematické linky:

Historické události

Reflexe a připomenutí zlomových okamžiků naší historie, připomenutí klíčových událostí, osobností a kontextu. 

Osobnosti, duchovní historie

Rok 1918 byl velkým mezníkem pro českou církev. Hesla jako „Pryč od Říma“ či zboření Mariánského sloupu v Praze byla doprovázena vznikem Československé církve husitské. Rozdílně byla víra žita a pojímána na Moravě a jinak v českých zemích.  Naprosto jiný rozměr prožívalo Slovensko. Rozpad monarchie a vznik samostatné republiky se odrazil na vnímání duchovní sféry a hodnot. 

Architektura

Propojení s hmatatelnou formou v rámci bloku Avant Garde, připomeneme klíčové osobnosti a stavby, které se zapsaly do historie naší, evropské i světové.

Věda a výzkum

Celá řada osobností, které se prosadili na poli vědy a výzkumu, by neměla být zapomenuta. Většina z nás ani netuší, kolik vynálezů a patentů, které denně používáme, jsou z českých hlav.   

Průmysl

Odvěký tahoun českého hospodářství. Historie vzniku, rozvoje i zániku mnoha českých značek a firem je mnohdy dobrodružné vyprávění.

Sport

Nejen hokej a fotbal jsou v historii ty nejúspěšnější. Diváci se budou divit, kolik vítězství a ocenění český sport za sto let získal. 

Umění 

Od literatury, přes výtvarné umění, až k filmové Nové vlně. Neuvěřitelná škála žánrů a originalita nás obklopuje a naplňuje naše životy kreativitou a fantazií. 

Všechny linky budou navzájem propojené, aby při vyhledávání podle hesel, slov, letopočtů nebo osobností každý našel, co ho bude zajímat, v příslušných souvislostech.

1.2
AVANT GARDE  

Výstava Avant Garde, neboli dívat se dopředu, je výstavní koncept tvořený současnou moderní architekturou, nejlepším českým designem a kreativitou spojenou s kvalitním řemeslným zpracováním. 

První výstavní část nese název Ikony – tvoří ji ikony českého designu poslední stovky let a příběhy kvalitních českých výrobců, kteří spolupracovali, nebo spolupracují s nejlepšími českými designéry. 

Druhá část výstavy bude interaktivní. Půjde o zážitkovou krajinu, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet například tavení skla v peci, výrobu porcelánu nebo keramiky, navrhnout oděv podle vlastní představy apod.

V této interaktivní a edukační výstavní části vidíme prostor pro vznik nových děl a originálních instalací. Výstava bude určena pro všechny věkové kategorie.

1.3
Re:lax zóna 

Sportovní a oddechový areál, ve kterém se celá rodina zabaví sportovními disciplínami a zároveň nahlédne do 100leté historie jednotlivých sportů. Vybrané sportovní disciplíny si návštěvníci budou moci vyzkoušet v současné i v historické podobě. Např. vyrobíme dle předlohy historické kolečkové brusle, dřevěné tenisové rakety, nabídneme repliky historických dresů brněnských hokejistů, fotbalistů, atletů…

Re:lax zónu chceme připravit společně se studenty a pedagogy Fakulty sportovních studií MU. Oslovit můžeme i Český olympijský výbor, Českou unii sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Při realizaci bychom rádi spolupracovali i s místními kluby a sportovními oddíly.  

2. Přidružené akce

Spojíme se (a již se tak ve velké míře děje) s brněnskými organizacemi a institucemi, které mají vůli a chuť připravit speciální akci, výstavu, projekt k našemu výročí. 

Jedná se zejména o Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Dům umění města Brna, Knihovnu Jiřího Mahena, Národní divadlo v Brně, Moravskou galerii v Brně, Diecézní muzeum a další.

2.1
Tanec Brno 

Ředitel Národního divadla v Brně, pan Martin Glaser, vymyslel a připraví taneční festival, který pod jednou střechou pavilonu na výstavišti představí taneční soubory nástupnických republik Habsburské monarchie. Bude to tedy jakási revize taneční scény po sto letech. 

2.2
Meeting Brno 

Platforma pro společenský dialog o palčivých otázkách minulosti a současnosti. 

Připravujeme například společná diskusní fóra, ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT site specific instalace nebo multižánrové představení příběhů jednotlivých pavilonů a architektů na BVV.  

K Meetingu tradičně patří netradiční procházky historií. I tohoto konceptu lze v areálu BVV využít. Čím více budou návštěvníci o výstavišti vědět a čím více je budou mít spojené s emocemi, tím je budou mít raději. 

2.3
Průmysl & Design

Výstava Made in CZECHO-SLOVAKIA vytváří reprezentativní průřez průmyslovou historií Československa a nástupnických zemí – České republiky a Slovenské republiky. Výstava má ambici zvýšit u české a slovenské veřejnosti povědomí o technické vyspělosti českého a slovenského průmyslu nejen v minulosti, ale i v současnosti a s výhledem do budoucna se zaměřením na oblast inovací.

Výstava stojí na půdorysu fenoménu Mezinárodního strojírenského veletrhu, který byl po dlouhá desetiletí pomyslnou výkladní skříní pro československý průmysl.

3. „Brno hostitelské“

Jak jsme deklarovali od počátku, chceme Re:publiku vytvořit jako interaktivní prostor, kde se mohou potkat, diskutovat, odpočívat, vzdělávat se i bavit všichni. Chceme z každého obyvatele Brna učinit spolutvůrce akce. 

Oslovíme podnikatele, spolky, kluby, restaurace i jednotlivce, aby se svou kreativitou, nápadem nebo pomocí do organizace a programu zapojili, aby aktivně tvořili jeho obsah. Chceme, aby Brno ožilo do posledního zákoutí, aby obyvatele Brna akce bavila, aby jí žili, aby ji měli za svou. Můžeme takto připravit podmínky pro jedinečnou gastro zónu, happeningy, street-artové performance, jedinečné divadelní, hudební i literární večery a další akce, které si ovšem vymyslí a připraví obyvatelé sami s naší podporou, a které se mohou odehrávat jak v klubech, divadlech, restauracích, tak přímo v ulicích Brna.

Nejstarší a střední generaci vnímáme jako pilíř a průvodce reálnou historií. Právě oni jsou pamětníci, od kterých se potřebujeme dozvědět co nejvíce o nás samotných. Mladé generaci nabídneme vlastní prostor pro sdílení emocí a zážitků prostřednictvím nově vytvořené on-line platformy na sociálních sítích. Nejmladší si užijí akci formou interaktivních soutěží, workshopů a zážitkových aktivit. 

Chceme zdůraznit vazbu na celou rodinu a zacílení na všechny generace v linii Prarodiče – Rodiče – Děti.

Náš tým připravil již mnoho variant toho, jak pracovat s prostorem Brna a zapojit jeho obyvatele. Chceme jim postupně předkládat jednotlivé projekty a akce, vzbudit jejich zájem a povzbudit jejich kreativitu. Tento proces bude dlouhodobý, počítáme s jeho zahájením řádově několik měsíců před samotnou červnovou oslavou.

Pro bližší představu níže uvádíme princip několika ze zamýšlených projektů. 

3.1
DNA města Brna

Vyzveme obyvatele Brna, aby našli fotografie svých předků a příbuzných ve svých rodinných archivech. Skrze jednoduchý webový formulář anebo osobně nám budou moci dodat staré fotky a k nim příběhy, které se svými předky zažili nebo je znají z vyprávění. Vznikne tak jedinečný archiv DNA města Brna – skutečná historie plná lidských příběhů. Použití tohoto materiálu je opět mnohovrstevnaté, od prostého vystavení přes veřejnou prezentaci formou čtení až po inscenování.

3.2
Literatura jako typografie

Vybereme to nejlepší z české a slovenské literatury posledních 100 let. Věty, verše, myšlenky těch nejlepších autorů umístíme do prostoru města. Na domy, na chodníky, na tramvaje, na vstupenky, na propagační materiály, na programy a na upomínkové předměty. Ta nejkrásnější a nejkvalitnější literatura a její autoři se tak stanou denními průvodci každého obyvatele a návštěvníka Brna.

3.3
Snímeček, prosím? 

Za starých časů po výstavišti chodívali amatérští fotografové a nabízeli rodinkám zvěčnění. Nyní vyzveme skvělé profesionální fotografy, aby fotili návštěvníky, areál, akci. Každý den jeden fotograf. Vznikne tak unikátní fotografický dokument o akci. Zároveň si někteří návštěvníci budou moci odnést jedinečné foto jako památku. Ve hře jsou jména jako Karel Cudlín, Jindřich Štreit, Vojta Dukát, Jiří Kolbaba a další. 

3.4
Nuda v Brně (kinematograf nebo laterna magika)

Připravíme speciální každovečerní divadelní verzi kombinující slavný film s živou produkcí kapely. Tak trochu laterna magika, tak trochu kinematograf. Inscenace vznikne speciálně pod vedením režiséra filmu Nuda v Brně Vladimíra Morávka.

3.5
Brno – folklorní

Program bude zahrnovat koncerty – vystoupení souborů a skupin z jednotlivých států v duchu „Odchod z mocnářství“. Českou republiku by zastupovaly soubory tři (český, moravský a slezský).

Brno 100RE – zdroj a pramen (speciální akce)

Máme ambici, aby po velkolepé akci v Brně zůstala i trvalá připomínka tohoto historického okamžiku.

Pro Brno chceme vytvořit budoucí zdroj inspirace a pramen energie. 

Rádi bychom se vrátili k původnímu projektu a významu Výstaviště a jeho okolí. V návaznosti na výstavu v roce 1928 bychom pro slavnostní otevření akce uzavřeli Veletržní ulici a proměnili ji v živoucí bulvár, kterým se návštěvníci dostanou na Výstaviště, tedy přesně tak, jak bylo v původním projektu zamýšleno. 

V exteriéru brněnského výstaviště by měla vzniknout nová instalace, která by se měla stát trvalou součástí výstaviště.

Divadlo na výstavišti
Chtěli bychom upozornit na existenci divadla a na nutnost jeho rekonstrukce. Současně chceme dát veřejnosti možnost poznat historii budovy a prověřit zájem potenciálních budoucích návštěvníků tohoto prostoru. V této souvislosti se například nabízí možnost obnovit na omezenou dobu trvání akce kavárnu a její služby.  

Virtuální periskopy
V ulicích Brna chceme instalovat „virtuální“ periskopy, díky kterým se každý bude moci podívat, jak se jednotlivé místo, na kterém se nachází, proměnilo v čase za 100 let. Použijeme technologii 360° filmu, do kterého budeme animovat proměny místa, domů, prostranství v běhu času. Tato instalace bude přístupná přímo na místech, kterých se proměna týká (ve dne periskopy, v noci videomapping). V areálu BVV pak bude možné vidět Brno v komplexním pohledu a v proměnách poslední stovky let. 

Na čem nyní také pracujeme:
Oslovujeme základní, střední i vysoké školy v Brně
Sestavili jsme seznam tzv. Ambasadorů RE:PUBLIKY.
Jde o respektované osobnosti z různých oblastí společenského života.
Oslovíme je a požádáme o podporu celého projektu formou vyjádření na konkrétní témata. Vznikne tak jakási osobnostní komise,
čestné představenstvo, které celou akci zaštítí.

         
umění:
Bolek Polívka – divadlo
Miloš Forman – film
Jiří Kylián – balet
Milan Kundera – spisovatel
Ivan Passer – film
Zdeněk Papoušek – pedagog, sociolog a dramatik, senátor
Magda Vášáryová – herečka, diplomat
Zdeněk Svěrák – film
Magdalena Kožená – zpěv
Jindřich Štreit – fotograf
Václav Stratil – umělec
Iva Bittová – houslistka, zpěvačka
Václav Jirásek – fotograf
Petr Marek – hudebník
Jan Švankmajer – film
Jana Plodková – herečka
Adéla Pollertová – baletka, sólistka ND
Vladimír Kokolia – malíř, grafik
lékařství:
Vladimír Beneš – neurochirug
Cyril Hoschl – psychiatr
Pavel Pafko – chirurg
Jan Pirk – kardiochirurg
Bohdan Pomahač – plastický chirurg
František Koukolík – neuropatolog, spisovatel
Lukáš Pollert – lékař, býv. vodní slalomář
sport:
Jan Železný – sport
Jaromír Jágr – sport
Dana Zátopková – sport
Petra Kvitová – tenis
Ivan Lendl – tenis
architektura a design:
Eva Jiřičná – architektura
Miroslav Masák – architektura
Josef Pleskot – architektura
Lada Hubatová-Vacková – design
Liběna Rochová – módní návrhářka
Maxim Velčovský – designér
Michal Froněk – designér
Miroslav Masák – architekt
Osamu Okamura – architekt
Adam Gebrian – architekt
Zdeněk Fránek  - architekt
další osobnosti:
Armin Delong – vědec
Tomáš Halík – teolog
Tomáš Sedláček – ekonom
Petr Pithart – býv. senátor
Pavel Rychetský – předseda ústavního soudu
Pavel Šámal – předseda nejvyššího soudu

Václav Cílek – geolog

Autor: Pavel Anděl

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.08.2017 12:05
  • Datum poslední aktualizace: 18.08.2017 12:05
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design