Česky CZEnglish EN

Kreativní centrum Brno: Radní vybrali dodavatele projektové dokumentace a autorský dozor

11. září 2018

V červenci letošního roku Rada města Brna schválila zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na „Veřejnou zakázku Kreativní centrum Brno – projektová dokumentace a autorský dozor“. Výsledkem tohoto jednání je, že dnes radní vybrali jako dodavatele společnost KAVA, spol. s r. o., jejíž vítězný návrh byl vybrán v rámci architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh Kreativního centra Brna. Radní dále schválili předložený návrh vyjednané smlouvy mezi touto společností a statutárním městem Brnem.

„Vítězný návrh od společnosti KAVA velmi přirozeným způsobem kombinuje pracovní prostor pro kreativní průmysly, jako jsou design, architektura, média a další, s pietou daného místa, Vybudování Kreativního centra Brno je klíčovým infrastrukturním počinem pro podporu kreativních průmyslů v Brně, a pomůže i zatraktivnění okolní čtvrti. Objekt už nyní předběžně oživují kulturní akce, divadla, koncerty, odborné historické prohlídky a část objektu je využita jako místo pro workshopy v rámci projektu Barvy brněnského Bronxu,“ popsal náměstek pro kulturu Matěj Hollan.

Plánované využití prostor bývalé káznice vychází ze vzoru mnoha evropských měst. Z jejich zkušeností vyplývá, že do oživení deprivovaných lokalit nebo nevyužívaných brownfieldů je optimální zapojit tvůrčí, edukativní i sociální aktivity. Cílem Kreativního centra Brna je stát se místem pro setkání a dialog, tedy přitáhnout zajímavé lidi, poskytnout jim pracovní prostory, oživit okolní lokalitu a v neposlední řadě suplovat to, co v blízkosti chybí, třeba zeleň nebo obchody.

Strategickým projektem Kreativního centra Brno se město zabývá od roku 2009. V plánu je vytvořit v objektu centrum tvůrčích profesí poskytnutím soukromých pracovních prostor, ale i prostor přístupných široké veřejnosti i vzdělávacím institucím (např. ateliery, kreativní inkubátor, knihovna, artotéka, multifunkční sály, světelná laboratoř, obchody, dílny, prostory pro činnost neziskových organizací, coworkingová kancelář i interaktivní expozice o historii objektu a kontemplativní pietní prostory aj.).

Harmonogram pořízení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru je upraven tak, aby se projekt mohl ucházet o dotaci v další dotační výzvě, tedy v létě 2019. Projekt se bude hlásit do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně do Programu podpory Služby infrastruktury. Projektu je přislíbena alokace v rámci nástroje ITI BMO.

Stavební práce jsou plánovány na roky 2020–2022.

Do doby otevření bude objekt káznice v rámci současných technických možností sloužit pro vzdělávací a kulturní akce spojené s tímto místem i prohlídky pro veřejnost organizované Turistickým informačním centrem města Brna.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.09.2018 15:28
  • Datum poslední aktualizace: 11.09.2018 15:28
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design