Česky CZEnglish EN

Krajinářsko- a urbanisticko-architektonické projektové soutěže na Základní a mateřskou školu v Sadové a předprostor Domu umění a park Koliště I by mohl zafinancovat neinvestiční příspěvek města

12. ledna 2022

Neinvestiční příspěvek, který umožní uspořádání urbanisticko-architektonické soutěže o návrh „Základní a mateřská škola Sadová“ a krajinářsko-architektonické soutěže o návrh „Předprostor Domu umění a park Koliště I“, by mohla získat Kancelář architekta města Brna. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit přidělení příspěvku ve výši 3,4 milionu korun na soutěž o návrh základní a mateřské školy a ve výši 1,5 milionu korun na soutěž o návrh předprostoru Domu umění a úprav parku Koliště I.

„Ve druhé polovině listopadu jsme uložili řediteli KAM předložit Radě města Brna k projednání soutěžní podmínky pro zahájení urbanisticko-architektonické projektové soutěže o návrh Základní a mateřské školy Sadová. V této významné rozvojové lokalitě pro bydlení podobné zařízení citelně chybí, proto jsem rád, že se konají kroky k jeho brzkému vybudování. Součástí by měly být nové centrální veřejné prostranství a park, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Cílem soutěže je nalézt vhodného partnera, který vytvoří nejen chybějící občanskou vybavenost, ale také navrhne v rámci řešeného území kvalitní veřejná prostranství, která budou sloužit obyvatelům lokality. Z toho důvodu doufám, že zastupitelé budou souhlasit s udělením neinvestičního příspěvku ve výši 3,4 milionu korun. To je totiž částka, na kterou vyjdou náklady spojené s organizací uvedené soutěže,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík. Nový park, který je v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradí stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

V prosinci pak brněnští radní uložili řediteli Kanceláře architekta města Brna zajistit průběh krajinářsko-architektonické soutěže o návrh předprostoru Domu umění a úpravy parku Koliště I. „Kancelář architekta města plánuje v letošním roce 4 nové územní studie a jednu aktualizaci v celkové výši 5 milionů korun. V rozpočtu na rok 2022 nejsou ale zahrnuty náklady na architektonické soutěže o návrh na projekt školy a školky na Sadové ani předprostoru Domu umění. Z tohoto důvodu žádá město o neinvestiční příspěvek, který pomůže tyto náklady pokrýt,“ vysvětlil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

„Zahájení soutěže k projektu Základní a mateřské školy Sadová a k předprostoru Domu umění je předběžně plánováno na letošní březen. Celkově by neinvestiční příspěvek města na oba projekty dohromady měl činit 4,9 milionu korun,“ dodal radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Suchý.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz
Brno 12. 1. 2022

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.01.2022 11:29
  • Datum poslední aktualizace: 12.01.2022 11:29
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design