Česky CZEnglish EN

Koronavirová pandemie pozdržela i dokončení dvou soch pro Brno

10. červen 2020

Veřejný prostor v létě obohatí dvě umělecká díla, která vznikla v rámci projektu Sochy pro Brno – k poctě světoznámého architekta Adolfa Loose a pátera Martina Středy. Termín předání hotových děl se ale trochu posune, jejich dokončení pozdržela pandemie COVID-19.

Radní loni v únoru a dubnu schválili smlouvy s vítězi výtvarných soutěží na podobu soch věnovaných brněnskému rodákovi Adolfu Loosovi a jezuitskému duchovnímu, který přispěl k obraně Brna před Švédy, páteru Martinu Středovi. Obě díla měla být dokončena a předána městu Brnu do 30. června 2020.

„Jak tvůrci Loosova pomníku, tak autor Středovy sochy požádali o prodloužení termínu předání díla. Jejich subdodavatelé v důsledku vládních nařízení proti šíření koronaviru přerušili výrobu. Proto se práce spojené s dokončením děl posunuly. Jelikož situaci nemohli jejich tvůrci ovlivnit, vyšli jsme jim samozřejmě vstříc. Sochu pátera Středy předá její autor Jan Šebánek do 12. srpna, slavnostně ji odhalíme 15. srpna na Dni Brna,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Střídmá figurální socha Martina Středy tvoří určitý protipól řadě již existujících brněnských soch, které jsou pojaty spíše nekonvenčně. Výrazným prvkem na podstavci je koule. Ta odkazuje k počátkům řádu jezuitů, jeho spoluzakladatel Ignác z Loyoly byl totiž při své službě v armádě zraněn dělovou koulí. Zároveň koule symbolizuje i období třicetileté války a obléhání Brna. Na obraně města se páter Středa podílel organizováním studentů, tovaryšů i měšťanů a podle mnohých svědectví působil jako duchovní a morální pilíř brněnských obránců. Socha bude stát na nároží Beethovenovy a Jezuitské, u kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde Středa působil a je i pohřben.

Pomník Adolfa Loose, který je společným dílem sochaře Oldřicha Moryse a architekta Jaroslava Sedláka, vychází z podoby náhrobku, který si pro svůj hrob navrhl sám Loos. Hlavní ideou díla bylo vytvoření otisku místa architektova posledního odpočinku pro lokalitu, kde se narodil a vyrůstal. Skutečný náhrobek ve Vídni
a jeho forma v Brně symbolicky obě místa propojují. Lidé dílo najdou na Janáčkově náměstí v blízkosti hotelu Continental, na jehož místě kdysi stával Loosův rodný dům. Rada města Brna dnes posunula termín jeho předání do 25. července 2020.

„S instalací Loosova pomníku počítáme do konce července. Projekt Sochy pro Brno pokračuje, nyní jsou na řadě dvě významné ženy – do roku 2022 mučednice Marie Restituta Kafková a do roku 2023 královna Eliška Rejčka,“ upřesnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.06.2020 15:16
  • Datum poslední aktualizace: 10.06.2020 15:16
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design