Česky CZEnglish EN

Konference KORONA chce pomoci učitelům v práci s nadanými žáky

12. září 2017

Žáků s mimořádným nadáním jsou v populaci přibližně dvě až tři procenta, což v České republice představuje přibližně 27 tisíc dětí na základních školách. Tyto děti jsou často přehlížené a nevěnuje se jim větší pozornost nebo se jejich nadání vůbec neodhalí. A právě nepříznivý stav identifikace nadaných dětí má za cíl změnit odborná osvěta a poznatky z oblasti psychologie a pedagogiky. Cílem jednodenní odborné konference KORONA je poskytnout zejména pedagogům a psychologům ověřené informace a postupy, které jim pomohou v práci s nadanými dětmi.

Město Brno má zájem na vyhledávání a rozvoji těchto žáků a chce vytvořit stabilní systém jejich identifikace. S tím souvisí i zajištění kvalitní péče.

„Existují přinejmenším dva hlavní důvody, proč se zajímat o identifikaci a rozvoj intelektového potenciálu v dětském věku. Prvním z nich je aspekt individuální; každý člověk by měl mít možnost nejenom využití tohoto svého potenciálu, ale i jeho dalšího rozvoje. Druhým je pak aspekt společenský. Ačkoli je nadání osobní záležitostí každého jedince, je současně potenciálním bohatstvím každého národa. Budoucnost každé společnosti totiž významně závisí na rozvoji schopností, talentů a intelektového potenciálu, zvláště mladé generace,“ uvedl náměstek brněnského primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer.

Přehlížení skutečných schopností rozumově nadaných dětí, zejména v počátcích školní docházky, neznamená pro dítě jen několikaleté čekání, až ostatní děti zvládnou dané množství informací, ale může mít dalekosáhlé následky na jeho další harmonický psychický vývoj.

Investice do rozvoje talentů je jednou z priorit Strategie pro Brno a také Jihomoravský kraj již celou řadu let podporuje talentované studenty.

„Cílem je vytvořit systém, který dokáže nadané děti nalézt a pracovat s nimi v rámci celého kraje. Abychom se mohli vydat správným směrem, musíme nadání umět identifikovat. I proto oceňujeme tuto konferenci, která je důležitým krokem na této cestě. Cestě, na jejímž konci budeme mít v našem kraji fungující program podpory nadaných dětí,“ komentoval Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací.

Problematika intelektového nadání patří mezi klíčová výzkumná témata oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zdejší Centrum rozvoje nadaných dětí, které se pod vedením paní docentky Šárky Portešové tematice nadaných žáků věnuje více než 20 let, se výzkumně i prakticky zabývá problematikou intelektově nadaných dětí. Hlavním cílem této pracovní skupiny je zejména pomáhat zkvalitňovat péči o mimořádně nadané děti a žáky v celé České republice.

Podpoře nadání se také věnuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho oddělení Talentcentrum. To je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. Institut pracuje na vytvoření Systému podpory nadání v ČR, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. „Důležité je, aby učitelé byli vybaveni vhodnými nástroji a dovednostmi pro pedagogickou identifikaci nadání, aby jej dokázali vhodnými aktivitami rozvíjet. K tomu by konference měla výrazně přispět,“ řekla náměstkyně NIDV Irena Hošková.

Konference proběhne jako celodenní odborné kolokvium. V dopoledním plenárním bloku vystoupí přední odborníci na danou problematiku od nás i ze zahraničí, v odpolední části se účastníci zapojí do workshopů, zaměřených cíleně na jednotlivé možnosti identifikace nadání.

Konference se uskuteční dne 14. září 2017 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Organizátory a odbornými garanty jsou statutární město Brno, Masarykova univerzita, Národní institut pro další vzdělávání a Jihomoravský kraj.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.09.2017 15:27
  • Datum poslední aktualizace: 12.09.2017 15:27
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design