Česky CZEnglish EN

Konference časopisu Smart Cities propojí města

2. červen 2015

Ve středu 3. června 2015 se od 10 hodin v prostorách Hvězdárny a planetária Brno uskuteční Konference časopisu Smart Cities. Jde o akci středoevropského významu, jejímž cílem je propojit města České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Konference současně plní úlohu nezávislého fóra, kde lze nalézt inspiraci a dobré rady pro města, jak s konceptem Smart City začít.

Druhého ročníku Konference časopisu Smart Cities se v Brně zúčastní zástupci dvou desítek měst ze čtyř evropských zemí. První blok konference dá prostor významným městům regionu, tj. Vídni, Praze, Bratislavě a Brnu. Blok uvede vystoupení zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR s představením metodiky konceptu inteligentních měst a s představou o dalším rozvoji konceptu v České republice. Vídeň účastníky konference seznámí se svým programem otevřených dat, stejně jako Praha. Bratislava ukáže aktuální stav vývoje smart konceptu a Brno ve svém pojetí agendy Smart City představí plánované změny interních procesů ve městě.

„Téma Smart Cities v současné době přitahuje zájem a generuje mnoho iniciativ. Jsem proto velmi rád, že se právě město Brno stane místem, kde se tyto iniciativy, znalosti a nadšení propojí, a to nejen na národní, ale také na celoevropské úrovni,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál

Druhý blok je tematicky rozčleněn na tři oblasti – dopravu, data a veřejný prostor. V oblasti dopravy vystoupí například primátor Plzně s chytrou kartou ve veřejné dopravě. V oblasti dat pak host z anglického Leedsu představí tamější otevírání dat a k prezentaci se připojí i  redaktor Radiožurnálu. Na závěr této tematické oblasti bude oficiálně prezentován vůbec první žebříček 26 statutárních měst ČR, reflektující jejich pokročilost v otevírání dat. V oblasti veřejného prostoru vystoupí například hlavní architektka polské Vratislavi. Na závěr konference přednese primátor města Brna vlastní vizi rozvoje chytrého města.

Čtvrtletně vydávaný časopis Smart Cities vychází v několikatisícovém nákladu a je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5000 obyvatel. Pro veřejnost je přístupný on-line na stránce www.scmagazine.cz .
Cílem časopisu je představit Smart City programy a příklady dobré praxe z domácích i zahraničních sídel. Konference je pak logickou nadstavbou časopisu, která mezi sebou propojuje zástupce měst střední Evropy s think tanky, výzkumem a inovativními dodavateli.

Konference se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Petr Vokřála, generálním partnerem je společnost MasterCard.

Podrobný program:
10.00–11.00 registrace
11.00–11.15 úvodní slovo – David Bárta, šéfredaktor Smart Cities
11.15–11.30 Smart Cities optikou MMR (František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR)
11.30–11.45 Bratislava na cestě k Smart City (Ingrid Konrad, hlavní architektka města Bratislavy)
11.45–12.00 Praha – otevřená data (Jiří Čtyroký, ředitel Sekce prostorových informací Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
12.00–12.15 Vídeň – otevřená data (Gustav Lebhart, Odbor hospodářství, práce a statistiky Magistrátu města Vídně) 
12.15–12.30 Jak město Brno přistupuje k problematice Smart City (Jaroslav Kacer, předseda Komise Smart City Rady města Brna)
12.30–12.45 Bezkontaktní platby v dopravě (Martina Kirchrathová, Commerce Development Director, MasterCard)
12.45–13.15 diskuze

13.15–14.15 oběd

Téma: DOPRAVA
14.15–14.30 Plzeň – chytrá karta ve veřejné dopravě (Martin Zrzavecký, primátor města Plzně)
14.30–14.45 Chytré parkování (prezentace skupiny ELTODO)
14.45–15.00 Kvalitní data pro plánování a řízení dopravy ve městech (Petr Šenk, Centrum dopravního výzkumu)
15.00–15.20 diskuze

Téma: DATA
15.20–15.35 Leeds – otevřená data (The Leeds Datamill and the Leeds Art Crawl) (Ian Jones, architekt řešení konceptů Smart Cities Magistrátu města Leedsu)
15.35–15.50 Otevíráme data (Jan Cibulka, Český rozhlas – Radiožurnál)
15.50–16.05 Metodika otevřených dat a žebříček měst ČR (Jan Sirotek, CleverMaps)
16.05–16.25 diskuze

Téma: VEŘEJNÝ PROSTOR
17.00–17.15 Vratislav – veřejný prostor pro lidi (Beata Urbanowicz, hlavní architektka města Vratislavi)
17.15–17.30 Projekty městského mobiliáře v rámci V4 (Košice, Budapešť, Varšava, Praha) (mmcité)
17.30–17.45 Evropské hlavní město kultury Košice 2013 po dvou letech (Rudolf Bauer, konzultant veřejné správy)
17.45–18.00 Dětská hřiště v centrálních parcích Prahy (HAGS Praha)
18.00–18.15 Česká města, městský prostor jako příležitost (Jaroslav Sedlák, redaktor Smart Cities)
18.15–18.35 diskuze

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
18.40–19.00 Vize (Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna)

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542172010
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.06.2015 15:29
  • Datum poslední aktualizace: 02.06.2015 15:29
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design