Česky CZEnglish EN

Koncept Smart City Brno

13. říjen 2015

Město Brno připravuje rozpracování konceptu Smart City do principů řízení a rozvoje města. Smart City neboli město, které chytře, smysluplně a šetrně využívá moderní technologie a přístupy, je velice široká problematika, která však může Brnu přinést nové formy rozvoje, neboť vytváří příležitosti pro otevření města širšímu portfoliu partnerů. Umožňuje vytvářet dlouhodobá partnerství města s jeho obyvateli a uživateli, zejména s veřejností, akademickým sektorem, neziskovou a privátní sférou. Na základě vzájemné komunikace lze vytvářet takové způsoby řízení města, které přinesou velkou efektivitu jeho rozvoje na všech úrovních.

Pro tyto účely vznikla Komise Smart City Rady města Brna, která se touto agendou zabývá a rozpracovává. Koncept Smart City schválila Rada města Brna v úterý 13. října 2015.

„Patříme mezi první města, která se konceptem Smart City vůbec zabývají, přičemž hlavním důvodem je to, že Brno má obrovský potenciál pro svůj rozvoj, který bychom chtěli rozhýbat a tím nastavit nové a kvalitní podmínky pro život obyvatel,“ řekl primátor města Brna Petr Vokřál.

Sedm principů Smart City Brno
- otevřenost:
pro nové nápady, podněty, motivace k podnikání a vytváření nových pracovních míst a služeb
- odpovědnost: kvalitní služby a rozvoj také pro další generace
- modularita: vyvážený ekosystém
- ohleduplnost: vůči obyvatelům města a životnímu prostředí
- efektivita: efektivní a šetrné řízení města (nízké provozní náklady); inovativní obchodní modely umožňující zapojení středních a malých firem
- diverzita: široká škála možností pro život ve městě
- chytrost: chytře využívat potenciál města pro jeho rozvoj

Smart City v r. 2015
- spolupráce při zavádění projektového řízení v rámci MMB
- vyhlášení Výzvy ke spolupráci v oblasti rozvoje konceptu Smart City ve městě Brně; zapojení městského ekosystému (bude schváleno na stejném jednání RMB)
- Expertní workshop k Plánu udržitelné městské mobility města Brna – „Mobilita v Brně – Vize 2050“ (konal se 4. září) – zapojení odborné veřejnosti s cílem navrhnout několik variant návrhů vizí, oblastí změn a strategických cílů Plánu udržitelné městské mobility města Brna, který v současné době město Brno zpracovává.
- spolupráce na přípravě prvního česko-slovenského IBM hackathonu „CityHack“, který proběhl v březnu tohoto roku; přihlášení soutěžili ve tvorbě aplikací pro uživatele města
- spoluúčast na dvou výzvách v rámci programu Horizont 2020
- jednání s městem Vídní a společností Tina Vienna o možné spolupráci v rámci Smart City; v září proběhlo výjezdní jednání Komise SC ve Vídni, kde se členové komise seznámili s konceptem Smart City města Vídně a navštívili také „chytrou čtvrť“ Aspern.
- každý měsíc probíhá jednání Komise Smart City, kde jsou diskutovány jednotlivé oblasti konceptu Smart City

Co připravuje Smart City pro rok 2016?
- pořádání dalších městských eventů a akcelerátorů (Ideacampy, Cityhacky, Expertní workshopy apod.), jejichž prostřednictvím se zapojí odborná i laická veřejnost do jednotlivých aktivit města
- spuštění webové platformy, která umožní efektivní elektronickou komunikaci veřejnosti a zástupců městského ekosystému s městem
- spolupráce při tvorbě nové Strategie pro Brno; dokumentu, který bude popisovat veškerou problematiku města s cílem dosáhnout vysoké kvality života a udržitelného rozvoje
- dokončení projektového řízení a zavedení elektronického oběhu dokumentů v rámci MMB
- zveřejnění prvních datových setů otevřených dat na základě poptávky odborné i laické veřejnosti
- pilotní projekty, při kterých budou aplikovány inovativní smart technologie

Kontakt:
Dr. Ing. Marie Zezůlková

Kancelář strategie města Brna
Husova 12, Brno
e-mail: zezulkova.marie@brno.cz
tel.: +420 542 172 206

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
zara.pavel@brno.cz
tiskový servis MMB www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.10.2015 15:33
  • Datum poslední aktualizace: 13.10.2015 15:33
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design