Česky CZEnglish EN

Koncepce navrhne, jak pečovat o zeleň na Ústředním hřbitově

15. květen 2019

Město Brno nedávno vypsalo soutěž na zpracování Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna. Rada města Brna dnes pro tuto zakázku vybrala nabídku společnosti Atregia, s. r. o.

Předmětem zakázky je zpracování Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna, která bude sloužit k efektivnímu zajišťování péče o zeleň na tomto rozlehlém městském hřbitově. Koncepce spočívá ve vyhodnocení stávající zeleně a návrhu její obnovy. Bude řešit také pěstební opatření a ošetření stávající a založení nové zeleně, zabývat se bude i návrhy zajišťování pravidelné údržby (stanovení technologických postupů). Vyhodnotí rovněž zvláště hodnotné perspektivní stromy na území hřbitova. Její součástí bude zpracovaná plošná etapizace a vyčíslení finančních nákladů potřebných na realizaci koncepce v jednotlivých etapách.

„Ústřední hřbitov je velice navštěvované místo a snažíme se, aby bylo po všech stránkách reprezentativní. Chceme se nyní soustředit na zeleň, která dotváří pietnost místa, ale může být například při silném větru i nebezpečná. Stromy také svými kořeny poškozují komunikace a hrobová místa, musíme vědět, kam sázet nové, aby byly škody co nejmenší. Koncepce vyhodnotí současnou zeleň, potřebujeme dendrologický průzkum a na základě toho jasnou strategii obnovy zeleně a péče o ni. Do tvorby dokumentu se zapojí také památkáři, protože původní část hřbitova je památkově chráněna,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Na přelomu února a března 2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, do kterého se přihlásili tři zájemci. Hodnoticími kritérii byla nejnižší nabídková cena a zkušenosti se zpracováním koncepčních materiálů v oblasti městské zeleně.

Na základě zhodnocení kritérií byla vybrána firma Atregia, s. r. o. Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách s termíny plnění do 30. listopadu 2019 a do 30. listopadu 2020 v celkové finanční výši 999 460 Kč včetně DPH.

Mgr. Zuzana Gregorová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail:
gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.05.2019 13:09
  • Datum poslední aktualizace: 15.05.2019 13:09
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design