Česky CZEnglish EN

„Kompostovací revoluce“ pokračuje. Nevyzvednuté kompostéry bude možné znovu rezervovat

12. červen 2018

V dubnu letošního roku proběhla první vlna rezervací 2100 kompostérů, které společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdává zdarma. Zájem byl tak obrovský, že všechny kompostéry byly rezervovány během pouhých 18 hodin. Protože však 158 kompostérů zůstalo nevyzvednutých, spustí se 13. 6. v 10 hodin další rezervace.

Rezervace proběhne opět prostřednictvím formuláře na www.resako.cz . Zájemci musejí odpovědět na 12 otázek o kompostování, vyplnit kontaktní údaje a žádost odeslat.

Cílem projektu je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Kompostování se považuje za nejvhodnější způsob jejich využití, protože odpad se využije v místě, kde vznikl. Nedochází tím pádem k zatěžování ovzduší jeho převážením.

Žadatel o kompostér musí splňovat následující podmínky:
• žadatel je fyzická osoba starší 18 let,
• kompostér musí být umístěn a řádně využíván na území města Brna (plnění této podmínky bude kontrolováno, neboť kompostéry byly pořízeny z dotace Ministerstva životního prostředí),
• žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (na www.resako.cz )

„Vzhledem k obrovskému zájmu, který občané o kompostování projevili, rozhodlo město Brno na květnovém zastupitelstvu, že na kompostéry uvolní z přebytků loňského hospodaření letos ještě 800 tisíc korun. Na podzim tedy budou mít ti, kteří si je nyní rezervovat nestihnou, další šanci – k dispozici bude dalších zhruba 350 kusů,“ předeslal náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Brno nakládání s bioodpadem řeší dlouhodobě. V uplynulých letech formou prodeje kompostérů s 50% dotací město distribuovalo mezi své občany přes 1,5 tisíce kompostérů. V loňském roce také v Masarykově čtvrti spustilo pilotní projekt zavedení hnědých popelnic na bioodpad se čtrnáctidenním svozem. Kromě toho funguje ve třech městských částech (Jundrov, Komín, Žabovřesky) pravidelný mobilní svoz zahradního odpadu formou přistavení velkoobjemového kontejneru. Spolupráce probíhá také mezi městem a zahrádkářskými koloniemi, i jim nabízí Brno kompostéry nebo kontejnery.

V případě dotazů můžete kontaktovat Ing. Alenu Procházkovou, telefon: 548 138 212, mobil: 725 339 536, email: prochazkova@sako.cz.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.06.2018 14:11
  • Datum poslední aktualizace: 12.06.2018 14:11
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design