Česky CZEnglish EN

Knihovna na křižovatce se dočkala rekonstrukce díky Dáme na vás

2. června 2021

V roce 2021 oslavuje Knihovna Jiřího Mahena své významné jubileum – 100 let od svého vzniku. A jedním z dárků, které nabídne svým čtenářům, je otevření zrekonstruované pobočky Křižovatka.

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena Křižovatka prošla v roce 2019/2020 v rámci participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás celkovou rekonstrukcí. Z důvodu vládních nařízení souvisejících s nákazou covid-19 muselo slavnostní otevření Křižovatky počkat.

Projekt na obnovu knihovny podal do Dáme na vás pan Martin Krčál v roce 2017 s názvem „Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna“. V celoměstském hlasování projekt tehdy skončil na 9. místě s 1 063 hlasy. Celkové náklady na realizaci z Dáme na vás dosáhly 2 067 000 Kč.  

„Neutěšená podoba prostor knihovny Křižovatka nás vedla k úvahám, jak situaci změnit. Moji studenti přišli s návrhem podání projektu do prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Nápad mě zaujal, jelikož to byl druh experimentu, který na Křižovatku patří. Podpořilo ho také vedení Knihovny Jiřího Mahena a Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které knihovnu provozují. Z výsledné realizace jsem nadšený. Společné úsilí stálo za to a studenti knihovnictví nyní mohou ‚experimentovat‘ a zkoušet nové postupy v důstojných prostorách,“ uvedl navrhovatel projektu Martin Krčál.

Pobočka s výměnným fondem bude poskytovat a zpřístupňovat kvalitní knižní fond, vzdělávací programy a aktivity nejrůznějšího zaměření. Nadále bude asistovat místní komunitě při řešení informačních potřeb, bude poskytovat prostor ke zkoumání, objevování, diskuzím, ale také k odpočinku, duševní relaxaci a hrám.

„Jsem rád, že byl projekt podán do participativního rozpočtu a že se díky němu podařilo nejen zvelebit prostor knihovny, ale zároveň ji i moderně vybavit. Chtěl bych taktéž poděkovat za spolupráci městské části Brno-střed a Knihovně Jiřího Mahena, které nám při samotné realizaci pomáhaly, a věřím, že výsledek společného snažení ocení všichni návštěvníci,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Provoz této pobočky zajišťují v rámci své knihovnické praxe studenti KISK MUNI, kteří si tak zároveň osvojují nové zkušenosti. Křižovatka se tak stala specifickou studentskou pobočkou zaměřující se na vzdělávání budoucích knihovníků, kteří si přímo v provozu moderní rekonstruované knihovny vyzkouší základní knihovnické procesy a interakce. „Otevře se jim zde prostor pro kreativitu, experimenty i odhalování slepých cest. Do praxe tak odcházejí studenti s otevřenou myslí, kteří se nejen nebojí na svých nových pracovištích inovovat a prošlapávat cesty k novým službám, ale dokáží i evaluovat jejich úspěšnost,“ upřesnila ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuše Nivnická.

Rekonstrukce do budoucna umožní zaměřovat se více na komunitní akce a vzdělávací aktivity. Dětský koutek s prolézačkou bude vybízet ke hrám a studenti nového volitelného předmětu „Rozvoj kompetencí učícího se knihovníka“ ho budou spolu s dětskými čtenáři na Křižovatce plně využívat. K pravidelným akcím budou patřit např. cestovatelské úterky. V prostoru knihovny budou nadále mimo otevírací dobu probíhat přednášky a výuka studentů.

Specifická lokalita knihovny a její blízkost k sociálně vyloučeným lokalitám vybízí k rozvoji sociálních inovací. Díky dlouhodobým projektům spojeným s Katedrou informačních studií a knihovnictví na FF MUNI je toto téma právě Knihovně Jiřího Mahena v Brně blízké a prakticky se se promítne i do života Křižovatky.

Křižovatka bude pro čtenáře otevřena každou středu od 14 do 18 hodin. Pobočka není součástí automatizované sítě poboček KJM, proto si čtenář musí založit samostatnou průkazku pro vstup.

Pobočka Křižovatka
Křížová 24
Staré Brno
602 00
Tel.:704 421 303
E-mail: krizova@kjm.cz
Půjčovní doba: středa 14.00 – 18.00
Kontakt: Mgr. Tomáš Marek

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.06.2021 16:51
  • Datum poslední aktualizace: 02.06.2021 16:51
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design