Česky CZEnglish EN

Kleinův palác a Hlídka 2 na Špilberku: letité smlouvy zavazují město k nevýhodnému pronájmu

24. červenec 2018

Vedení města Brna rozhodlo, že je nutné řešit letité nájemní smlouvy, které město zavazují k nevýhodnému pronájmu dvou objektů v centru města: Kleinova paláce na náměstí Svobody a objektu Hlídka 2 v parku na Špilberku. Rada města Brna odsouhlasila zahájení kroků, jejichž cílem bude buď narovnání nájemních vztahů, či jejich vypovězení.

Kleinův palác na náměstí Svobody byl v roce 1994 pronajat na 90 let společnosti Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. Dnes tato společnost neexistuje, její závazky vlastní CL Equipment and Real Estate Leasing, kom. spol. Nájemce podle smlouvy po dobu 40 let nemusí městu platit žádný nájem, protože se zavázal do rekonstrukce budovy investovat 586.592.000 korun.

„Od roku 1994 však nikdo z představitelů města nepožadoval doklad o tom, jak vysoké investice do tohoto domu ve skutečnosti byly. A existují důvodné pochybnosti o tom, že investice do rekonstrukce budovy opravdu dosáhla slíbené půl miliardy. Je tedy otázka, zda má nájemce skutečně nárok až do roku 2034 využívat budovu bez placení nájmu. Pokud máme spravovat majetek města s péčí řádného hospodáře, je potřeba tyto záležitosti řešit,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Hlídka byla pronajata v roce 2000 společnosti UNISPO, s. r. o., na dobu určitou do roku 2038, nájemce nyní platí za celý objekt nájem 50 tisíc korun ročně. Podle smlouvy investoval nájemce do oprav budovy 5 milionů korun – pokud by však smlouva byla ukončena před rokem 2038, bude mu město vracet 2,5 procenta z této částky za každý rok zbývající do roku 2035.

Město Brno chce zahájit jednání s oběma výše jmenovanými nájemníky. Pokud se strany nedohodnou na smírném ukončení nájmu, bude město zvažovat výpověď těchto nájemních smluv.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.07.2018 09:24
  • Datum poslední aktualizace: 25.07.2018 09:24
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design