Česky CZEnglish EN

Kdo byl prof. Ladislav Pilka?

31. března 2015

Rada města Brna schválila v úterý 31. března 2015 uložení ostatků prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc., na čestném pohřebišti města ve skupině hrobů č. H5E.

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc. (*17. 7. 1933, † 25. 10. 2014) významný český gynekolog, porodník a průkopník asistované reprodukce v České republice, jenž je právem nazýván „otcem zakladatelem“ asistované reprodukce v ČR, se narodil v obci Hradčovice u Uherského Brodu v rodině rolníka jako jedno ze sedmi dětí.

Studium na Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita) ukončil Ladislav Pilka s červeným diplomem. Ani ten mu však nepomohl zvrátit tehdejší systém umístěnek, a ačkoli měl zájem o obor endokrinologie, byl nejprve umístěn na psychiatrii v Kroměříži a poté na zámečku v Přílepech u Holešova, kde sídlila jen gynekologie a porodnice. Na gynekologicko-porodnickém oddělení v Přílepech u Holešova strávil více než osm let. Během působení na tomto oddělení si dokončil atestaci z gynekologie. Díky usilovné práci a výtečným znalostem oboru brzy dosáhl prvních kariérních úspěchů.

Jeho další pracovní i vědecká dráha byla úzce spjata s městem Brnem. V roce 1968 zvítězil v konkurzu na I. gynekologicko-porodnickou kliniku pod vedením prof. MUDr. M. Uhra, CSc., kde zpočátku působil jako sekundární lékař. V roce 1971 absolvoval II. atestaci, v roce 1983 se habilitoval a v roce 1987 byl jmenován univerzitním profesorem. Od roku 1988 byl přednostou II. gynekologicko-porodnické kliniky v Brně, kterou vedl 10 let. V letech 1990–1993 působil ve funkci předsedy Československé gynekologicko-porodnické společnosti ČLSP JEP a v letech 1990–1994 byl předsedou Sekce asistované reprodukce ČGPS JEP. V roce 2000 přijal profesor Pilka nabídku a pomohl vybudovat novou Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, kde působil jako přednosta. Za tuto práci byl v roce 2008 oceněn hejtmanem Zlínského kraje. Od roku 2006 asistoval při založení dalšího pracoviště – kliniky Reprofit International v Brně, kde působil jako garant. Profesor Pilka celý svůj profesní život věnoval léčbě neplodnosti.

Za jeden z nejvýznamnějších počinů v jeho kariéře lze považovat to, že ve spolupráci s předními embryology a svým týmem dosáhl světového prvenství zavedením metody GIFT. První dítě na světě počaté touto metodou se narodilo roku 1982 v Brně.

Za své pracovní úspěchy a úsilí dosáhl profesor Pilka mezinárodního uznání a obdržel celou řadu významných ocenění. Mezi nejvýznamnější patří Národní cena Československé republiky za přínos asistované reprodukci (1985), cena Mezinárodní společnosti pro asistovanou reprodukci, která mu byla udělena na 16. světovém kongresu fertility a sterility v San Francisku v roce 1998. V roce 2000 obdržel medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou, vědeckou a výchovnou práci a v roce 2011 převzal z rukou primátora Cenu města Brna.

Profesor Pilka, jenž vstoupil do světových dějin lékařství, zemřel dne 25. 10. 2014 ve věku 81 let.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
zara.pavel@brno.cz
tiskový servis MMB www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.03.2015 15:03
  • Datum poslední aktualizace: 31.03.2015 15:03
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design