Česky CZEnglish EN

Kamenný vrch: Město už vlastní většinu pozemků pro bytovou výstavbu, podařilo se domluvit výkup dalších

1. září 2021

Další krok k úplnému scelení pozemků na Kamenném vrchu dnes projednávali brněnští radní. Zabývali se výkupem několika parcel od soukromých vlastníků za celkovou cenu 3,5 milionu korun. Zastupitelům doporučili tento výkup schválit. Město tu plánuje výstavbu družstevních bytů. V tuto chvíli už vlastní zhruba 90 % potřebných ploch.

Pozemky na Kamenném vrchu se navrhují vykoupit za cenu obvyklou, tj. 4300 Kč/m2. Celkem jde o 825 m2 v hodnotě 3 547 500 Kč, které budou – pokud výkup schválí zastupitelé – vyplaceny z Fondu bytové výstavby.

„Pozemky v dané lokalitě jsou převážně ve vlastnictví města, asi desetinu tvoří pozemky v soukromém vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví města a soukromých osob. Tyto pozemky přetínají území celé lokality v několika pruzích, kvůli realizaci bytové výstavby je tedy potřeba je vykoupit, což se už v řadě případů podařilo a jednání s dalšími vlastníky nadále probíhají,“ shrnul radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Výstavba v novolískovecké lokalitě Kamenný vrch II (nad ulicí Petra Křivky) je rozdělená do dvou etap. V první etapě má být postaveno 350 bytů. „Atelier 99 pracuje v tuto chvíli na dokumentaci pro územní řízení, která by měla být na podzim hotová. Ke stavebnímu povolení bychom projekt chtěli dovést příští rok a v roce 2025 by se mělo kolaudovat,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Financování se předpokládá z Fondu bytové výstavby, náklady budou následně refinancovány z úvěrů zakládaných družstev. Náklady na 1. etapu se odhadují na 1,75 miliardy korun. Součástí investice je spolu s výstavbou bytových domů také realizace potřebné technické a dopravní infrastruktury, včetně parkových úprav. Město jedná také s městskou částí o tom, že by jeden z bytových domů zaplatila z vlastního rozpočtu. Tento dům by si město ponechalo v majetku a svěřilo jej městské části jako dům s pečovatelskou službou.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.09.2021 16:19
  • Datum poslední aktualizace: 01.09.2021 16:19
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design