Česky CZEnglish EN

K projektu nového vstupu do brněnské zoo se vyjádří vedení města

31. března 2021

Současný vstup do brněnské zoo je dlouhodobě nekomfortní. Z tohoto důvodu usiluje vedení zahrady o vybudování nového vstupního areálu s parkovištěm, pokladnami a dalšími službami. V rámci řízení o umístění stavby se k projektové dokumentaci k tomuto záměru vyjádří i město.

„Navrhovaný záměr řeší umístění nového vstupního areálu do zoo při ulicích Rekreační a Ondrova. V plánu je zde postavit dva objekty. První bude dvoupodlažní reprezentativní stavba, ve které najdou návštěvníci expozici, pokladny, restauraci nebo hygienické zázemí. Druhým objektem bude dvoupodlažní parkovací dům zapuštěný do země. Jeho kapacita bude 315 míst. Dalších 16 parkovacích míst vznikne i na povrchu. Pro bezproblémový přístup do zoologické zahrady využijí návštěvníci lávku nad ulicí Ondrova. Budovy budou mít zelené střechy. Vyřešeno je i nakládání s dešťovými vodami. Ty ze zelené střechy hlavního objektu budou svedeny drenáží do dešťové areálové kanalizace. Vody ze střech, teras a zpevněných ploch stečou do vsakovacího objektu přes akumulační nádrž a budou využívány zejména pro závlahu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na dnešním zasedání doporučili radní schválit vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení k tomuto záměru. „Novostavba navrhovaného objektu bude napojena na technickou infrastrukturu novými přípojkami kanalizace, vody, plynu. Dopravní napojení objektu vstupního areálu bude realizováno přes křižovatku na ulici Ondrova. Navrhovaný záměr je v souladu s Územním plánem města Brna a je také strategický pro dlouhodobý rozvoj městské zoologické zahrady. Proto s projektovou dokumentací souhlasíme,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.03.2021 13:03
  • Datum poslední aktualizace: 31.03.2021 13:03
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design