Česky CZEnglish EN

K připravovaným plánům povodí pošle Brno připomínky. Cílem je zachovat současný stav, kdy jsou v záplavovém území určité stavby povolovány

2. června 2021

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí připravují s Povodím Moravy nové plány povodí na roky 2021 až 2027. Týká se to jak Národního plánu povodí Dunaje, Dílčího plánu povodí Dyje, tak i Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Do nich spadá město Brno a jsou důležitým podkladem pro výkon veřejné správy, a to zejména v oblastech vodoprávního řízení a územního plánování.

„Stávající Plán pro zvládání povodňových rizik výrazně ovlivnil možnosti výstavby v Brně, konkrétně v oblastech označených jako záplavové území nacházejících se v plochách povodňového ohrožení a povodňových rizik. Dokument dostatečně nezohledňoval výkladové a další problémy, kvůli čemuž byly vodoprávní úřady často nuceny vydávat ke stavebním záměrům negativní stanoviska. Tento stav byl z naší strany s Ministerstvem životního prostředí intenzivně řešen. Na základě toho v prosinci loňského roku ministerstvo vydalo metodické sdělení, díky němuž dostaly vodoprávní úřady větší pravomoci v posuzování stavebních záměrů,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

K nově připravovanému Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje odešle město Brno připomínky. Těmi se dnes zabývala Rada města Brna. „V zásadě požadujeme do připravovaného dokumentu doplnit definici nově uváděného pojmu ‚potencionálních škod‘ a postup při povolování staveb, který je nyní obsažen v metodickém sdělení Ministerstva životního prostředí z konce roku 2020. Další připomínky se týkají sjednocení a zpřehlednění pravidel pro jednotlivé kategorie ohrožení, které vyplývají z plánu pro zvládání povodňových rizik. K tomu je potřeba udělat přepočet, ve kterém budou zohledněny kapacity Brněnské přehrady a vodní nádrže Vír I.,“ upřesnil Petr Hladík.

Dnes projednané připomínky byly předběžně projednány i s Ministerstvem životního prostředí. Nyní budou na ministerstvo oficiálně odeslány písemnou formou. „Rád bych poděkoval zástupcům z Povodí Moravy a Ministerstva životního prostředí za konstruktivní komunikaci a vstřícný přístup,“ dodal Petr Hladík.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.06.2021 12:05
  • Datum poslední aktualizace: 02.06.2021 12:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design