Česky CZEnglish EN

Jednání o lokalitě za Lužánkami: Brno podá žalobu na firmu CZECHCITY o určení vlastnického práva na nemovitosti v daném místě

5. prosinec 2018

Rada města Brna dnes projednala další postup týkající se lokality Za Lužánkami, jejíž rozvoj je dlouhodobě blokován nevyřešenými majetkoprávními spory s podnikatelem Liborem Procházkou a jeho firmami. Rada souhlasila s podáním žaloby proti společnosti CZECHCITY a.s. o určení vlastnického práva ke komunikacím a ostatním plochám, jež jsou součástí pozemků v k. ú. Ponava ve vlastnictví města. Současně s tím také radní odmítli zaplacení plnění z titulu bezdůvodného obohacení společnosti CZECHCITY a.s. dle předžalobních upomínek ze dne 5. 11. 2018 i případných dalších plnění požadovaných touto společností v budoucnu ze stejného titulu.

„Obě dvě strany mají zájem na tom, aby bylo vlastnictví předmětných nemovitostí určeno. S panem Liborem Procházkou jsme zatím od voleb nejednali. Podání této žaloby je první krok. Bez určení vlastnictví nemovitostí nezávislým soudním orgánem se nemůžeme posunout dále, nejprve je potřeba narovnat vztahy a určit, kdo je jejich vlastníkem,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V rámci území Ponava (tedy lokality za Lužánkami v okolí fotbalového stadionu) jsou na základě žádosti statutárního města Brna vedena tato stavební a územní řízení, která jsou nyní v různém stádiu rozpracovanosti:

• povolení odstranění stavby fotbalového stadionu
• umístění stavby nazvané „Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami“
• umístění stavby nazvané „Území Ponava – ul. Drobného“ (stavba dopr. infrastr.)
• umístění stavby nazvané „Území Ponava – ul. Sportovní“ (stavba dopr. infrastr.),

Řízení se týkají nemovitostí, u kterých nebylo o vlastnických právech rozhodnuto soudem. Řízení jsou vedena u stavebního a silničního správního úřadu (věcně příslušnými úřady jsou Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ, Brno-Královo Pole a Odbor veřejných služeb ÚMČ, Brno-Královo Pole).

„Město Brno bylo v rámci zmíněných stavebních řízení stavebním úřadem vyzváno, aby podalo žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem nejpozději do 31. března 2019, jinak budou stavení řízení ukončena a jelikož délka soudů do vydání pravomocného rozhodnutí může trvat několik let, je potřeba začít spor řešit co nejdříve. Právě délka soudních sporů totiž určuje dobu, po kterou nebude možné oblast Ponavy dále rozvíjet, zrekonstruovat komunikace na ul. Drobného a Sportovní, či pokračovat v diskusi o možnostech modernizace stadionu Za Lužánkami,“ upřesnil náměstek primátorky pro oblast majetku Tomáš Koláčný.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.12.2018 15:39
  • Datum poslední aktualizace: 05.12.2018 15:39
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design