Česky CZEnglish EN

Jaká je budoucnost sociální politiky města Brna? Masarykova univerzita připraví plán na příštích 10 let

4. březen 2020

Město rozvíjí spolupráci s Masarykovou univerzitou, která vytvoří plán v oblasti sociální politiky. Radní dnes vybrali k realizaci veřejné zakázky Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 nabídku Masarykovy univerzity za 560 636 korun včetně DPH.

Cílem Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 je vytyčení strategických cílů sociální politiky, sociální pomoci a sociálních služeb. Koncepce sjednotí všechny dokumenty v oblasti sociální péče. Jde například o Komunitní plány sociálních služeb, Strategický plán sociálního začleňování nebo Koncepce prevence kriminality a Zprávy o sociální péči. Požadavkem je pojmenovat trendy sociálních jevů v Brně v horizontu 10 let a doporučit jejich řešení.

„Jedním z výstupů dokumentu bude zmapování současné situace sociální péče, kapacity sociálních služeb, sociální práce a finančních a personálních zdrojů. Na základě těchto údajů vznikne aktuální analýza slabých a silných stránek sociální politiky a jejích rizik,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Koncepci předloží odborníci z Fakulty sociálních studií MU v jednotlivých etapách. Další z klíčových etap formuluje strategické cíle a definuje programy, které vedou k dosažení cílů. V rámci této etapy se na základě všech získaných dat a výsledků diskuzí a rozhovorů s klíčovými aktéry formulují současné vývojové trendy, sociální problémy a jejich řešení.

„Při vytváření koncepce bude realizační tým Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU zpracovávat nejen samotný dokument, ale bude i koordinátorem a moderátorem setkávání různých aktérů (např. Úřad práce ČR) z oblasti sociální péče v Brně, s nimiž bude konzultovat svá teoretická východiska i návrhy strategických cílů. Složení týmu výzkumníků FSS zaručuje svou odborností a zkušeností široký záběr v oblasti sociální politiky, sociální práce i sociální péče. Propracovaná metodologie, složení realizačního týmu a znalost problematiky zaručují vysokou úroveň předložené nabídky,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2020 12:54
  • Datum poslední aktualizace: 04.03.2020 12:54
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design