Česky CZEnglish EN

Jak a kudy se bude ubírat elektromobilita v Brně?

9. ledna 2018

Silniční doprava na bázi elektrického pohonu neboli elektromobilita, v Evropě poměrně rozšířená, je v kontextu České republiky teprve v začátcích. O jejím rozvoji na celostátní úrovni však svědčí legislativní změny či schválení Národního akčního plánu čisté mobility. Tento trend následuje na lokální úrovni i město Brno, jehož radní dnes vzali na vědomí Koncepci elektromobility ve městě Brně.

Hlavním cílem tohoto dokumentu je shromáždit a přehlednou formou prezentovat aktuální informace o problematice elektromobility. Ty nadále umožní vedení města k této oblasti přistupovat koncepčně a efektivně rozhodovat o souvisejících investičních přípravách.

Automobilová doprava v Brně vzrostla od roku 1990 do 2016 o 161 %. Podíl elektrických osobních vozidel je však podle průzkumu z března roku 2017 pouze 0,1 %.

„Elektromobilita je alternativa, která je výhodná po stránce ekonomické i ekologické. Elektrické pohony produkují nulové emise oxidů dusíku, mají nižší provozní náklady a tišší provoz než motory spalovací. Výhodou tohoto systému je také to, že nevyžaduje speciální zásahy do silniční infrastruktury,“ zhodnotil náměstek primátora Matěj Hollan.

Úvodní část dokumentu Koncepce elektromobility ve městě Brně shrnuje současný stav dopravy a ovzduší ve městě Brně a jejich vzájemné vazby. Pomocí řady dat dokazuje, že používání elektromobilů zlepšuje kvalitu ovzduší, zejména s ohledem na emise oxidů dusíku. Vzhledem k tomu, že se Brno loni připojilo k Paktu starostů a primátorů, v němž se obce dobrovolně zavázaly snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 %, je zaměření na možnosti elektromobility v Brně logické.

V návrhové části koncepce jsou představeny návrhy pro výstavbu dobíjecích míst a s nimi související analýza energetické infrastruktury. Tuto výstavbu město zahrnulo již do Plánu udržitelné městské mobility, podle něhož chce do roku 2030 zvýšit současný počet dobíjecích stanic (cca 15) o více než 50 %. Pro srovnání: v celé ČR jich bylo v polovině loňského roku 474. Zřizování stanic je podle plánu mobility v rukou soukromých investorů. Teplárny Brno, a. s., se přihlásily k realizaci inženýringu, tedy k využití vlastní infrastruktury ke zřizování přípojek pro dobíjecí stanice. Teplárny už vytipovaly stovku konkrétních centrálních výměníkových stanic a centrálních plynových kotelen, které by pro přebudování na přípojné body byly vhodné.

DPMB již využívá integrovaný regionální operační program, který podporuje projekty nízkoemisních a bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti. V současnosti jsou již více než dvě třetiny přepravních výkonů DPMB realizovány prostřednictvím elektrické trakce, z celkového počtu vozidel jich 61 % jezdí na elektrický pohon. Od roku 2018 bude do provozu nasazeno 10 trolejbusů s bateriemi umožňujícími jízdu na elektrický pohon i mimo trolejové vedení, např. při výpadku napájení, nehodě, práci na silnici apod. Při výlukách tak nebude nutné nasazovat náhradní autobusovou dopravu.

Koncepci elektromobility ve městě Brně zhotovily Brněnské komunikace, a. s., ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna, Dopravním podnikem města Brna, a. s., a Teplárnami Brno, a. s. Pracovní jednání byla vedena i se zástupci Technických sítí Brno, a. s., a E.ON Distribuce, a. s.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.11.2020 10:16
  • Datum poslední aktualizace: 12.11.2020 10:16
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design