Česky CZEnglish EN

Ivančice se stanou členem řídicího výboru ITI brněnské metropolitní oblasti

3. června 2020

Město Ivančice se stane součástí Řídicího výboru ITI Brněnské metropolitní oblasti. Důvodem je aktualizované vymezení této oblasti, které si vyžádalo rozšíření řídicího výboru. Přistoupení Ivančic musí ještě schválit zastupitelé.

„Pro programové období mezi lety 2021 až 2027 bylo zaktualizováno vymezené území Brněnské metropolitní oblasti podle jednotné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Metropolitní oblast se rozšířila ze 167 na 184 obcí. Toto navýšení počtu obcí si vyžádalo rozšíření Řídicího výboru ITI Brněnské metropolitní oblasti o dalšího člena, kterým bude zástupce města Ivančice,“ vysvětlil změnu náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Přistoupením Ivančic je nutné aktualizovat Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti z roku 2018. Jeho znění zůstává neměnné. Účelem tohoto memoranda je mj. deklarování zájmu
o pokračování metropolitní spolupráce, zajištění kontinuity ve společném koordinovaném přístupu v rozvoji území BMO po roce 2020 a artikulace požadavků na národní i evropské úrovni. Aktualizovanou verzi musí podepsat všechny současné strany, tedy město Brno, Jihomoravský kraj a města Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice a Židlochovice, a také Ivančice.

Co je Brněnská metropolitní oblast?
Brněnská metropolitní oblast (BMO) je organický funkční celek zahrnující město Brno a jeho přirozené zázemí. BMO se nově skládá ze 184 obcí (vč. Brna), kde žije více než 700 tisíc obyvatel, jejichž počet každým rokem mírně narůstá. V rámci České republiky je Brněnská metropolitní oblast jedním z nejvíce se rozvíjejících regionů a Brno je označováno jako lídr v rozvoji metropolitní spolupráce především díky tomu, že intenzivně spolupracuje s obcemi, které je obklopují. V současné době neexistuje žádný legislativní rámec, který by řízení metropolitní oblasti upravoval, takže koordinace aktivit v území probíhá na partnerském principu a za důkladné komunikace města Brna s okolními obcemi.

Co je ITI?
Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments – ITI) jsou územním nástrojem Evropské komise, který v ČR slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí koncentrace jak aktivit, tak zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených intervencí co největší. ITI není další operační program, ale nástroj pro území Brněnské metropolitní oblasti, který má během tohoto programového období rezervovanou alokaci ve výši 6 miliard korun ve vybraných specifických cílech pěti operačních programů ESIF. Díky integrovanému přístupu se podařilo nastartovat spolupráci partnerů v Brněnské metropolitní oblasti a bylo podpořeno cca 120 projektů. Řada z nich je již dokončena nebo se dokončuje. V dalším programovém období, na jehož přípravách se město Brno podílí, bude Brněnská metropolitní oblast nadále uplatňovat nástroj ITI.

Pro další informace navštivte stránku metropolitni.brno.cz.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.06.2020 15:34
  • Datum poslední aktualizace: 03.06.2020 15:34
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design