Česky CZEnglish EN

Insignie a archiválie brněnských univerzit. Akademické klenoty po téměř dvaceti letech znovu k vidění na jednom místě!

6. listopad 2019

16.–24.11.2019
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác – Brno, Zelný trh

hlavní garanti výstavy:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně
prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., rektor Univerzity obrany v Brně

Mimořádná, pouze týdenní, výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií i s originály exponátů zahajuje 16. listopadu v Moravském zemském muzeu v Brně. Návštěvníci uvidí majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně:

    Vysoké učení technické v Brně (rok založení 1899)
    Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (1918)
    Masarykova univerzita (1919)
    Mendelova univerzita v Brně (1919)
    Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947)
    Univerzita obrany v Brně (1951)

Celkem bude k vidění 37 vitrín s taláry a insigniemi rektorů a děkanů brněnských univerzit.  

Výstava bude doplněna primátorským a hejtmanským slavnostním řetězem i dalšími symboly a historickými dokumenty města Brna a Jihomoravského kraje.

„Jsem velmi ráda, že se výstava podařila uspořádat po devatenácti letech právě v letošním roce, kdy slavíme 30 let svobody a připomínáme si také 80. výročí od uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Je symbolické, že budou univerzity znovu pohromadě,“ uvedla k výstavě brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Osobně usiluji o to, aby mohli Brňané a návštěvníci našeho města obdivovat unikátní akademické klenoty častěji. Aby výstava univerzitních insignií dostala pravidelný režim, například každých pět let, protože Brno je významným univerzitním městem a středoevropským vzdělávacím centrem,“ dodala k možné budoucnosti výstavy insignií a archiválií primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Vstupní část expozice bude symbolicky věnována událostem 17. listopadu – 30. výročí sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření českých vysokých škol v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na krátkodobé prezentační expozice v letech 1994, 1999 a v roce 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu Brno – univerzitní město.

Hlavními partnery a garanty jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. Výstava se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje s přispěním komerčních subjektů. Projekt realizují reklamní společnost SNIP & CO – iniciátor a hlavní producent dosavadních výstav a Moravské zemské muzeum – odborný garant a koproducent. Významně se zapojilo všech šest univerzit a další instituce – mezi jinými Technické muzeum v Brně a Muzeum města Brna.

O VÝZNAMU INSIGNIÍ PRO UNIVERZITY

Již od středověku jsou insignie výsostným znakem univerzit. Zpočátku odrážely mimořádné postavení univerzit ve středověké společnosti, v novověku jsou symbolem důstojnosti a práv univerzity a jejich funkce je především reprezentativní.

K univerzitním insigniím patří především žezla a řetězy, které spolu s taláry slouží k označení akademických hodnostářů. Insignie se používají při promocích, inauguracích rektorů, udělování čestných doktorátů a dalších vysokoškolských slavnostních shromážděních, i k prezentování vysoké školy na veřejnosti.

Tradičním způsobem, jímž vysoká škola získávala svou základní insignii, bylo její věnování zakladatelem univerzity či jinou významnou osobností.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

… rektorský řetěz Vysokého učení technického v Brně byl dokončen a předán škole v roce 1915, ale z obavy před zabavením za první světové války byl řetěz uložen v rektorátní pokladně a poprvé použit až o rok později na pohřbu prvního rektora brněnské techniky, profesora Karla Zahradníka?

… dnešní Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena jako vůbec první vysoká škola v samostatném Československu, a že je na rektorském řetězu se státním znakem původní název brněnské veteriny „Vysoká škola zvěrolékařská“?

… rektorský řetěz s medailí věnoval Masarykově univerzitě ve 30. letech minulého století osobně prezident Tomáš Garrigue Masaryk?

… jednotícími prvky rektorských a děkanských řetězů i žezel Mendelovy univerzity v Brně jsou hrachové kuličky, které Gregor Johann Mendel používal při svých genetických experimentech?

… kožený límec rektorského řetězu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně byl vytvořen z marokénu – kůže z marocké kozy? Řetěz zdobí mozaika s ručním pozlacením a mosazná rytina portrétu Leoše Janáčka.

… rektor Univerzity obrany v Brně má jako jediný z brněnských rektorů místo rektorského žezla meč?

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY PRO VEŘEJNOST

sobota 16.11.    10:00-18:00
neděle 17.11.    10:00-18:00
pondělí 18.11.    14:00-18:00
úterý 19.11.       14:00-18:00
středa 20.11.     14:00-18:00
čtvrtek 21.11.     14:00-18:00
pátek 22.11.      14:00-18:00
sobota 23.11.     10:00-18:00
neděle 24.11.     10:00-18:00

    kapacita návštěvníků v prostorách výstavy je omezená a vstupy mohou být regulovány
    návštěvy školních skupin (ZŠ a SŠ) – ve zvláštním režimu ve všední dny
18.–22.11.2019 od 10:00 do 14:00 po předchozí rezervaci termínu a času

VSTUP DO VÝSTAVY INSIGNIÍ

zdarma

TIP PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Organizátoři Moravské zemské muzeum a SNIP & CO doporučují spojit návštěvu volně přístupné výstavy insignií (v přízemí a 1. patře Dietrichsteinského paláce) se zhlédnutím stálé expozice „Morava ve 20. století“ (ve 3. patře). Expozice volně doplňuje události související s historií univerzitního školství města Brna a Jihomoravského kraje v minulém století. Vstupenky je nutné zakoupit v pokladně muzea.

WEBOVÉ STRÁNKY A PROFILY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

WWW    www.brnouniverzitni.cz
FACEBOOK    @brnouniverzitni
INSTAGRAM    @brnouniverzitni

KOPRODUCENT VÝSTAVY A ODBORNÝ GARANT

Moravské zemské muzeum
kontakt pro média: RNDr. Barbora Javorová – vedoucí Oddělení komunikace a marketingu, tel. 602 812 682, e-mail bjavorova@mzm.cz

HLAVNÍ PRODUCENT

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
kontakt pro média: Ondřej Morávek – ředitel marketingu a obchodu, tel. 604 297 567, e-mail omoravek@snip-brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.11.2019 15:13
  • Datum poslední aktualizace: 06.11.2019 15:13
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design