Česky CZEnglish EN

Individuální dotace pro neziskové organizace pomůžou se závislostmi, obětem domácího násilí i lidem s duševním onemocněním

28. dubna 2021

Neziskové organizace jsou Brnu dlouhodobým partnerem, radní dnes schválili čtyři individuální dotace pro různé projekty sociálních služeb. Spolek Magdalenium se věnuje obětem domácího násilí, společnost AMERFO zajišťuje práci lidem s duševním onemocněním, Armáda spásy v programu Prevence bezdomovectví pomáhá lidem stabilizovat jejich bydlení a A Kluby Brno poskytují pomoc závislým na alkoholu.

„Dotace v celkové výši téměř 1,5 milionu korun, které podpoří tyto neziskové organizace, jsou určeny na zajištění a rozvoj důležitých projektů sociálních služeb v Brně. Propojení města a neziskového sektoru beru jako klíčové v nastavení sociální podpory na mnoha úrovních. Tyto dotace jsou určeny převážně na personální zajištění daných projektů,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

AMERFO
AMERFO se věnuje zajištění pracovních příležitostí a integraci lidí se zdravotními hendikepy (převážně s duševním onemocněním), kterým nabízí zajímavé pracovní uplatnění především při práci na kulturních projektech. Společnost provozuje muzeum a hostel v Atomovém krytu 10-Z, podnik Franz Kafka Špitál na Kolišti 43, ve spolupráci s Odborem životního prostředí MMB provozuje ekodvůr Retro-use na Francouzské 36 a infocentrum na Orlí 8 a další. Představuje tak další možnost zapojení hendikepovaných osob do společnosti. Dotace v hodnotě 1 000 000 korun bude sloužit na dofinancování mezd pro 85 osob s hendikepem.

„Projekt hostelu Franz Kafka Špitál se prezentuje jako jediné místo, kde se o zdravé na nemocničních lůžcích starají nemocní lidé. Může to znít zvláštně, ale je to tak. AMERFO zaměstnává z 90 % hendikepované osoby – nejčastěji to jsou lidé s duševním onemocněním. Kromě zaměstnání na adekvátních pozicích zajišťuje i psychologickou, zdravotní a sociální podporu individuálně každému zaměstnanci. Projekt je příkladem dobré praxe založené na prosazování principu společenské odpovědnosti. Město Brno je partnerskou organizací projektu,“ uvedl náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.  

Magdalenium
Magdalenium se dlouhodobě věnuje pomoci obětem domácího násilí a osobám domácím násilím ohroženým. Provozuje azylový dům určený pouze obětem tohoto trestného činu. Svým klientům nabízí komplexní terapeutickou péči včetně programu pro děti, které byly svědky domácího násilí. Dotace v hodnotě 200 000 korun půjde na mzdové náklady projektu Poradna pro oběti domácího násilí, na kterou se mohou obrátit nejen oběti, ale i lidé, kteří jim chtějí pomoci.  

Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno
Nezisková organizace mimo jiné pracuje s klienty, kteří bojují se závislostí na alkoholu a podporuje také jejich rodinné příslušníky. Dotace je určena na projekt Snižování rizik konzumace alkoholu a její výše je 100 000 korun. Mezi metody používané organizací patří i tzv. kontrolované pití, kde postupným a řízeným snižováním množství konzumovaného alkoholu dochází u závislých osob ke stabilizaci jejich situace a mnohdy až k úplné abstinenci. Klienti mají šanci si v průběhu této terapie uvědomit své rizikové chování a zlepšit kvalitu svého života.

„Pandemie covid-19 a s ní související opatření a dlouhodobý nouzový stav zvýšily počty lidí závislých na alkoholu. Tento projekt se jim věnuje a poskytuje bezpečné zázemí při boji s alkoholismem a přispěje zejména ke snížení zdravotních a sociálních rizik. A Kluby Brno se zabývají tímto tématem komplexně a poskytují všestrannou péči při cestě k abstinenci a k jejímu následnému udržení. Situace, ve které se nyní nacházíme, je složitá a podpora lidí, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí, je důležitá nejen pro ně, ale i pro nás jako společnost,“ dodal Robert Kerndl.

Armáda spásy
Projekt Armády spásy Prevence bezdomovectví v Brně pomáhá lidem bez domova a v těžkých sociálních situacích. S pomocí terénních pracovníků se daří přechod obyvatelů azylových domů nebo lidí ohrožených ztrátou bydlení do samostatného bydlení. Navíc společně řeší také pomoc v oblastech oddlužení, zaměstnání, školy a zdraví. Dotace v hodnotě 150 000 korun podpoří personální zajištění projektu.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.04.2021 11:26
  • Datum poslední aktualizace: 28.04.2021 11:26
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design