Česky CZEnglish EN

Individuální dotace pomohou pokrýt nezaviněné finanční ztráty způsobené pandemií. Jsou určeny významným nezřizovaným subjektům kulturní scény

3. červen 2020

Hrozbu likvidace významných subjektů působících na brněnské kulturní scéně mají odvrátit individuální dotace v celkové výši přes pět milionů korun. Takové je dnešní doporučení Rady města Brna zastupitelům, kteří o jejich schválení budou rozhodovat 16. června.

„Dopad vládních nařízení na nezřizovanou kulturní scénu začal Odbor kultury Magistrátu města Brna zjišťovat již koncem března. V polovině dubna pak Rada města Brna schválila dotační program pro menší subjekty, které nedosáhnou na podporu ministerstva kultury. Šlo o okamžitou pomoc ve výši od 20 do 50 tisíc korun,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila: „Současně jsme už v dubnu odboru kultury uložili, aby navrhl řešení pro velké a významné provozovatele. Ti sice budou moci získat peníze i z úrovně ministerstev, ale pravděpodobně ne v takové výši, aby nebyla ohrožena jejich existence. Rozdílnost zaměření a různorodost potřeb těchto organizací neumožňuje nastavit vhodný plošný dotační titul, proto jsme nakonec zvolili formu individuálních dotací.“

Rada města Brna navrhla podpořit v tomto režimu 10 subjektů. „Jsou to soubory, kluby, divadla
a provozovatelé, kteří jsou nedílnou součástí brněnské kulturní scény již řadu let a jejich význam je nesporný,“
uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a představil základní kritéria, podle nichž se postupovalo: „Důležité je dlouhodobé a stabilní působení primárně v Brně, které je v souladu s hodnotami městské strategie kultury a kreativních odvětví, výjimečnost aktivit spočívající v inovativnosti či udržování tradice, reprezentace města, zahraniční aktivita a kulturní spolupráce, ale také vícezdrojové financování činnosti a dostatečná ekonomická soběstačnost.“

Žadatelům o tuto podporu bylo zdůrazněno, že náklady, které budou chtít hradit v rámci individuální dotace od města Brna, by neměly být kryty z jiných dotací. Zároveň byli upozorněni, že je při tvorbě jejich žádostí nutné přihlédnout k připravovaným opatřením ministerstev a jejich využití subjekty. „Abychom nikoho nezatěžovali nadbytečnou administrativou a abychom se vyhnuli komplikacím při vyúčtování, doporučili jsme peníze od města použít zejména na náklady, jako je pronájem do 20 procent celkové částky, energie, telekomunikační služby a internet, údržba, úklid, ostraha, nákup materiálu, pronájem movitých věcí, účetní služby nebo právní služby, které jsou v souvislosti s oficiálním pozastavením činnosti snadněji prokazatelné z hlediska finanční kontroly,“ vysvětlil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Zdůraznil také, že se město především snaží o pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev v důsledku pandemie covid-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty. „Proto ve většině případů požadujeme čerpání dotace do konce června, případně do konce letních prázdnin,“ uzavřel Marek Fišer.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162 
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.06.2020 16:05
  • Datum poslední aktualizace: 03.06.2020 16:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design