Česky CZEnglish EN

I v letošním roce město počítá s podporou sportu

3. února 2021

Na dnešním zasedání se radní zabývali podporou sportu. Schválili vyhlášení dvou dotačních titulů a doporučili zastupitelům, aby finančně podpořili vrcholové sportovce a dva sportovní areály.

„Stejně jako v předchozích letech chceme podporovat brněnské kluby a sportovce. Na dnešním jednání jsme vyhlásili dva dotační programy, které mají za cíl podpořit sportovní organizace v jejich mezinárodním působení a v pořádání důležitých šampionátů nebo zápasů. Zároveň jsme doporučili rozdělit dotace ve výši více než 70 milionů korun mezi kluby sdružující vrcholové sportovce. V neposlední řadě chceme odeslat finanční podporu dvěma sportovním areálům, které navštěvují a využívají tisíce Brňanů,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Radou vyhlášené dotační tituly:
Podpora sportovních odvětví ve městě Brně pro rok 2021 (na účast v oficiálních soutěžích vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech)
V programu je vyhrazena částka 2,375 milionu Kč. Maximální výše dotace je 700 tisíc Kč, minimální 100 tisíc Kč.  
Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2021 (na pořádání mezinárodních mistrovství, Grand Prix, pohárových soutěží apod.)
Pro tento titul je vyčleněno 12,5 milionu Kč. Nejvyšší možná dotace je 3 miliony Kč, nejnižší 50 tisíc Kč.

Žadatelé se do obou programů mohou hlásit průběžně od 15. března do 1. listopadu 2021. Více informací bude zveřejněno na webu Odboru sportu MMB.

V oblasti vrcholového sportu dnes radní doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí dotací ve výši 70,6 milionu Kč. „V tomto programu bylo vyčleněno 70,775 milionu Kč. Magistrát města Brna obdržel 72 žádostí, které jsme vyhodnotili a dle předem daných pravidel byla navržena výše dotace. Návrhy jsou v souladu se schválenou výzvou na program Podpora vrcholového sportu a Metodikou na podporu vrcholového sportu ve městě Brně. Finance mohou kluby použít například na částečné pokrytí platů členů realizačního týmu, na masérské služby, služby psychologa a fyzioterapeuta, na pronájem sportovišť, cestovné, zdravotní péči a také na stravu, ubytování, materiální vybavení nebo zajištění utkání. Konečné slovo bude mít v této věci Zastupitelstvo města Brna,“ upřesnil Jaroslav Suchý, radní pro oblast sportu.

Radní dnes také doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí financí provozovatelům dvou sportovních areálů. „První z nich ve výši 1 milion korun je určená společnosti Galant Brno, která provozuje areál Družstevní s plaveckým bazénem. Ten využívají například brněnské mateřské a základní školy pro povinnou výuku plavání. Druhá dotace ve výši 1,6 milionu korun směřuje spolku TJ Tesla Brno, který patří mezi největší ve městě,“ dodal Jaroslav Suchý.

V současné době má Tesla 1 336 členů, z toho jich je 861 mladších 18 let. Sportovci se připravují v multifunkčním areálu na Lesné, kde jsou gymnastický sál, sportovní hala, bazén a další potřebná zázemí.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.02.2021 11:06
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2021 11:06
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design