Česky CZEnglish EN

Hlavním cílem Strategie bydlení 2018–2030 je dostupné bydlení všem obyvatelům města

5. červen 2018

Dlouhodobý dokument s názvem Strategie bydlení města Brna 2018–2030 má pomoci při řešení současných problémů v oblasti bydlení. Jeho obsahem je koncepce bydlení v horizontu dvanácti let, sestavená na základě analýzy současných hlavních trendů ve vývoji bydlení. V dokumentu jsou popsány i návrhy řešení zásadních problémů souvisejících s bydlením v Brně. Rada města Brna jej dnes doporučila ke schválení Zastupitelstvu města Brna.

„Strategie bydlení města na dalších 12 let ukazuje, jakým směrem bychom se měli vydat. Naším cílem je zpřístupnit možnosti bydlení všem skupinám a věkovým kategoriím obyvatel. Toho můžeme docílit pomocí široké nabídky finančně dostupného bydlení, jak v centru města, tak na jeho okrajích,“ komentoval první náměstek primátora Petr Hladík.

Hlavním cílem celé strategie je tedy rozvoj nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům. V praxi to znamená, že nabídka bude převyšovat poptávku, cena koupě či nájmu bude dostupnější pro širokou veřejnost. Město také plánuje zajištění bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami. Počítá se také s přípravou rozvojových a přestavbových lokalit v rámci různých částí města a s novým územním plánem, který umožní pružně reagovat na potřeby výstavby.

„Mezi konkrétní kroky, kterými chceme podpořit výstavbu ve městě, patří každoroční investice ve výši 300 milionů Kč do technické infrastruktury, sloužící na přípravu stavebních akcí. Dále počítáme, že při rekonstrukcích domů s lokálním vytápěním WAW bude stávající zdroj tepla nahrazen například centrálním vytápěním,“ přiblížil Petr Hladík.
 
Mezi prioritní oblasti programové části strategie patří:

Uchování a regenerace stávajícího bytového fondu
• Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu.
• Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření.

Rozvoj všech forem bytové výstavby
• Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby.
• Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně.
• Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro
bydlení.

Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami
• Nastavit systém sociálního bydlení.
• Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami
(startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a 
dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení.

Spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty
• Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli.
• Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty.

Na programovou část strategie bydlení pak navazuje akční plán, který popisuje konkrétní aktivity na další 3 roky.

„Ke zpracování strategie napomohla i anketa, již se zúčastnilo 801 Brňanů. Ti se takto mohli například vyjádřit k tomu, jak se jim ve městě bydlí a jaké bydlení preferují nebo jaká by měla být role města v oblasti bydlení,“ dodal Petr Hladík.

V dokumentu je určeno i devět hlavních lokalit pro rozvoj bydlení, které chce město společně se soukromými developery zainvestovat a připravit pro výstavbu:

1. Černovice „Na Kaménkách“
2. Nový Lískovec, Kamenný vrch II
3. Červený kopec – Kejbaly
4. Kohoutovice – stavební dvůr
5. Moravanské lány
6. Západní brána
7. Jižní centrum
8. Pod Hády
9. Tuřany, za ul. Rolencova (za podmínky realizace obchvatu Tuřan) 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.06.2018 13:47
  • Datum poslední aktualizace: 05.06.2018 13:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design