Česky CZEnglish EN

Hala Rondo potřebuje novou strojovnu chlazení. Přispět by na ni mohl stát i Evropa

7. květen 2019

Strojovna chlazení v hale Rondo dosluhuje. Městská společnost STAREZ–SPORT, která sportoviště provozuje, bude na novou strojovnu žádat o dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí a zároveň o půjčku z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Od poslední rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu Rondo uběhlo již 19 let. Při provozu kompresorů 16 hodin denně po dobu 10 měsíců je patrno, že zařízení je již značně opotřebované a je možné v blízké době počítat s náročnějšími opravami, které by byly finančně nákladné. V roce 2018 bylo doporučeno provést celkovou studii rekonstrukce strojovny chlazení, zpracovaly ji Teplárny Brno a představenstvu k projednání byla předložena 19. září 2018. Představenstvo společnosti doporučilo financování pomocí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí a kombinace dofinancování z rozpočtu města Brna a společnosti STAREZ–SPORT. Žadatelé o dotaci z prostředků SFŽP musí současně požádat o půjčku z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí probíhá do 31. prosince 2019.

Celkové výdaje se předpokládají ve výši 32,8 milionu Kč, z toho způsobilé výdaje jsou předběžně stanoveny na 27,1 milionu Kč.

„Halu Rondo průběžně vylepšujeme. V nejbližší době se tu nainstalují nové mantinely, střídačky a další vybavení, které bude vyhovovat novým pravidlům Mezinárodní federace ledního hokeje. A v budoucnu čeká obnova i strojovnu chlazení, která už je za hranicí životnosti. Modernizací prospějeme životnímu prostředí a snížíme provozní náklady podle předpokladu o více než tři miliony korun ročně třeba tím, že se využije teplo z procesu chlazení a provoz bude bezobslužný. Dalším cílem je snížení rizika závažných havárií
s přítomností nebezpečných látek,“
uvedl člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Společnost STAREZ–SPORT bude žádat o půjčku z EFRR ve výši 9,5 milionu Kč se splatností 10 let (měsíční splátka cca 78 tisíc Kč). Dotace se odhaduje na 6,8 milionu Kč. V případě, že bude projekt úspěšný, a bude mu tedy přiznána dotace a také schválena půjčka, předloží STAREZ–SPORT žádost o poskytnutí účelové investiční dotace z městského Fondu kofinancování projektů až do výše 10,9 milionu Kč. Radní dnes souhlasili se zajištěním půjčky z EFRR formou zřízení zástavního práva k hale Rondo.

Mgr. Zuzana Gregorová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail:
gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.05.2019 12:59
  • Datum poslední aktualizace: 07.05.2019 12:59
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design