Česky CZEnglish EN

Gorkého a Arne Nováka čeká rekonstrukce, je nutné opravit kanalizaci a vodovod

8. srpen 2017

Rada města Brna dnes schválila výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého a Arne Nováka a následnou obnovu povrchů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce činí 90 196 744 Kč. Předpokládaná doba výstavby je 16 měsíců. Termín zahájení bude stanoven v závislosti na splnění zákonných lhůt výběrového řízení a technologických možnostech ve stavební sezóně.

„Cílem rekonstrukce je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého v úseku mezi ulicemi Veveří a Úvoz a v ulici Arne Nováka. Díky rekonstrukci zde dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě. Po dokončení prací na kanalizaci a vodovodu bude následně provedena obnova povrchů v souladu se zpracovanou studií, která byla po dohodě s městskou částí Brno-střed již projednána s občany,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

Rekonstrukce v číslech:
• Celková délka rekonstruované kanalizace 689,20 m
• Celková délka rekonstruovaného vodovodu 727,00 m
• Rekonstrukce kanalizačních přípojek  76 ks v celkové délce 890,35 m
• Rekonstrukce vodovodních přípojek  42 ks v celkové délce pod veřejnou částí 365,20 m
• Následně budou provedeny práce na rekonstrukci vozovky v celkové délce 689,53 m (559,71 m v ulici Gorkého a 129,82 m v ulici Arne Nováka)
• Chodníky budou oboustranné a budou v nich vytvořeny prostory pro výsadbu stromů. K posílení pobytové funkce ulice se počítá s vybavením mobiliářem, který bude mít funkci užitnou i estetickou.

O projektu rozsáhlé modernizace obou ulic se začalo diskutovat již před dvěma lety, kdy vznikla shoda mezi městem Brnem, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi i městskou částí Brno-střed, že tyto ulice si zaslouží nejen nutnou výměnu vodovodního a kanalizačního potrubí, ale i komplexní a promyšlenou renovaci veřejného prostoru, která povede ke zkvalitnění života jak místních obyvatel, tak i provozovatelů, návštěvníků, studentů či pracovníků z Filozofické fakulty a dalších procházejících. Cílem bylo vrátit veřejný prostor zpět lidem a vytvořit tak prestižní a vzorové řešení moderní přestavby ulic v Brně.

V květnu 2017 pak skončila dlouhá projektová příprava, s níž byla nyní veřejnost seznámena. Návrh spočívá nejen v opravě toho, co je pod zemí, ale zejména toho, co je vidět na povrchu – veřejného uličního povrchu. Inspirací se projektu staly realizované ulice evropských velkoměst.

Obě ulice se nacházejí ve zklidněné zóně 30, což umožnilo řešení dopravních opatření, která zajistí přehlednější, a tedy i bezpečnější pohyb v ulicích pro malé i velké chodce, motoristy i cyklisty. Pro větší bezpečnost budou do úrovně chodníku vyvýšeny křižovatky Gorkého X Jaselská a Gorkého X Jiráskova, lokálním rozšířením chodníků vzniknou nová místa pro bezpečné přecházení a místa pro předzahrádky. Ulice bude doplněna novými lavičkami. Své místo zde budou mít také stojany pro kola a parkovací stání pro bikesharing a carsharing. Dominantami modernizovanými ulicemi se pak, v následujících letech, stanou veliké aleje nově vysázených stromů, okrasných třešní a hrušní, které budou mít velké a vzdušné koruny. Budou tak poskytovat více stínu pro pobyt pod nimi.

Zuzana Taušová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail:
tausova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.08.2017 14:54
  • Datum poslední aktualizace: 08.08.2017 14:54
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design