Česky CZEnglish EN

Facebook zablokoval tři účty kvůli porušení pravidel

10. únor 2014

Magistrát města Brna učinil kroky vůči třem facebookovým účtům (Brno, statutární město Brno a Žít Brno s podtitulem Oficiální zpravodajský portál Magistrátu města Brna). Již v listopadu 2013 a následně znovu na konci ledna 2014 informoval společnost Facebook o porušování pravidel služby Facebook – porušování práv města Brna k ochranné známce a vydávání se za oficiální účty města Brna.

Rozhodnutí o tom, zda opravdu došlo k porušení pravidel služby Facebook a zda budou využity kroky, se kterými jsou všichni uživatelé sítě seznámeni (včetně možnosti obsah účtů zablokovat), bylo plně v kompetenci společnosti Facebook.

V sobotu 8. února 2014 v 0.33 hodin informovala společnost Facebook prostřednictvím e-mailu kontaktního pracovníka Magistrátu města Brna takto: „Obsah vytvořený třetí stranou nebo uživatelem, který jste nám nahlásili a který porušoval naše Prohlášení o právech a povinnostech, jsme odebrali nebo jsme k němu zablokovali přístup. Na základě této akce považujeme problém týkající se duševního vlastnictví z tohoto reportu za vyřešený.“

Současně společnost Facebook sdělila, že oznámila druhé straně zablokování účtu, a to až do doby, než se druhá strana domluví s Magistrátem města Brna a problém vyřeší. V případě, že zmíněné účty nebudou porušovat pravidla služby Facebook – tedy vydávání se za účty města Brna a porušování práv ochranné známky města Brna –, Magistrát města Brna navrhne společnosti Facebook odblokování obsahů těchto účtů.

Podle názoru Magistrátu města Brna došlo u zmíněných účtů k porušení čl. 4.1 Prohlášení o právech a povinnostech („bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného“) a čl. 5.5, který zakazuje porušování práv k duševnímu vlastnictví jiných osob („pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet [při splnění patřičných podmínek]“). Ochranná známka města Brna je registrována u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu EU pod č. CTM 005294641 a je dostupná zde: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005294641.

Magistrát města Brna hájil oprávněné zájmy města Brna a odmítá nařčení z cenzury stejně jako časové propojení daného kroku s projednávanou Aktualizací Územního plánu města Brna, jak zaznělo v některých médiích.

PhDr. Soňa Haluzová
Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 602 662 107
www.brno.cz 

V tiskovém servisu na www.brno.cz  naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, fotogalerii, audiomédia (formáty mp3) a soubory ke stažení.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.02.2014 14:20
  • Datum poslední aktualizace: 10.02.2014 14:20
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design