Česky CZEnglish EN

Dva domovy pro seniory čekají stavební úpravy

29. květen 2018

Rada města Brna dnes souhlasila se zpracováním dvou investičních záměrů. K Domovu pro seniory Kosmonautů přibude dvoupatrová přístavba s terasou a sálem pro kulturní a volnočasové aktivity klientů. V objektu Domova pro seniory Okružní (Brno-Lesná) se plánuje rozšíření vstupů, nová rampa i úprava vjezdové brány. 

DS KOSMONAUTŮ
Šestipatrová budova DS Kosmonautů byla postavena před více než 40 lety a je zkolaudovaná jako obytná budova. V současnosti tedy není využívána v souladu s původním účelem. Z tohoto důvodu město začalo loni na podzim plánovat přístavbu požárního schodiště, výtahu a další úpravy nutné k tomu, aby byla zajištěna požární bezpečnost a mohlo se přistoupit k rekolaudaci objektu. Projekt s celkovými náklady 35,5 milionu bude dokončen v roce 2020.

„Zmiňované vybudování evakuačního výtahu způsobí, že se kapacita zařízení sníží ze 119 na 100 lůžek. Nová přístavba však umožní, aby se do ní přestěhovaly kanceláře a další potřební provozní zázemí, a tím se uvolní prostory pro obnovené zřízení 19 lůžek. Kapacita objektu tak zůstane zachována,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Matěj Hollan.

DS Kosmonautů slouží pro osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění a osoby se stařeckou, Alzheimerovou nebo jiným typem demence, které z toho důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje jim komplexní péči (ubytování, stravu, základní zdravotní péči včetně rehabilitace, sociální péči). Dosud nedisponuje adekvátním prostorem pro pořádání kulturních, volnočasových nebo terapeutických aktivit. Nová přístavba se společenským sálem a pobytovou terasou zvýší komfort klientů, personálu i návštěv. Dojde zároveň k oddělení provozní a ubytovací části zařízení. Součástí investice je i vytvoření nového bezbariérového hlavního vstupu s příjezdem pro sanitní vozidla. Podle architektonicko-dispoziční studie z března letošního roku se náklady akce odhadují na 42,3 milionu korun.

DS OKRUŽNÍ
Stavební úpravy budovy DS Okružní, která byla uvedena do provozu v roce 1994, zahrnují nový vjezd nebo zvětšování vstupů.

„Potřeba stavebních úprav vyvstala na základě požadavků Hasičského záchranného sboru JMK. Jejich realizace umožní přímou evakuaci ležících klientů,“ vysvětlil Matěj Hollan.

Předběžné náklady dosahují 7 milionu korun. Stávající dispozice, využití i kapacita objektu zůstanou zachovány i po stavebních úpravách.

V DS je aktuálně 69 lůžek a poskytuje péči seniorům od 60 let věku, kteří kvůli snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc další osoby. Průměrný věk klientů domova je 84,9 let a téměř 40 % z nich dosahuje III. (těžká) a IV. (úplná) stupně závislosti.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2018 14:25
  • Datum poslední aktualizace: 29.05.2018 14:25
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design