Česky CZEnglish EN

Dva brněnské kostely získají dodatečně od města individuální dotaci na svoji obnovu

27. října 2020

V dubnu 2020 rozhodlo Zastupitelstvo města Brna o každoročních, v řádném termínu podaných žádostech o poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek na území města z rozpočtu města Brna. V mimořádném termínu pak byly na Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) podány ještě dvě žádosti o dotace na opravy v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Leopolda. Brněnští radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí těchto individuálních neinvestičních dotací v celkové částce 1 450 000 Kč.

V červenci 2020, tedy poté, co již zastupitelstvo rozhodlo o udělení dotací podaných v řádném termínu, evidoval OPP MMB ještě dvě žádosti o individuální dotace:

Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie (jezuitský kostel) žádala o prostředky na restaurátorskou opravu části lavic na pravé straně lodi kostela. OPP MMB navrhl poskytnout individuální dotaci ve výši 900 000 Kč.

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří žádal o dotace na další etapu celkové obnovy interiéru kostela sv. Leopolda, konkrétně na restaurátorskou obnovu baldachýnu se sochou sv. Jana
Nepomuckého. OPP MMB navrhl poskytnout individuální dotaci ve výši 550 000 Kč.

Pokud zastupitelstvo dotace schválí, je třeba opravy realizovat nejpozději do 25. listopadu letošního roku a k tomuto datu předložit i vyúčtování. Dotaci město vyplatí poté, co Odbor památkové péče na místě samém odsouhlasí provedení prací a udělá o tom zápis. Při opravách je třeba dodržovat přísná kritéria památkové péče a postupovat v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče MMB.

„Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie i kostel svatého Leopolda patří k nejvýznamnějším barokním památkám na území Brna. Oba mají bohatou historii – v jezuitském kostele je pohřben slavný obránce Brna před Švédy páter Martin Středa, kostel svatého Leopolda je součástí areálu kláštera milosrdných bratří, kde se nachází také nejstarší nemocnice na Moravě a druhá nejstarší u nás. Architektonicky cenné kostely se vzácnou uměleckou výzdobou interiérů jsou široce využívány k náboženským i kulturním účelům a město Brno jim věnuje trvalou pozornost a pomoc v oblasti památkové péče. Dokladem toho jsou také individuální dotace udělené z letošního rozpočtu,” uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

V letošním roce bylo z rozpočtu města Brna na obnovu kulturních památek vyčleněno 16 000 000 Kč.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.10.2020 11:05
  • Datum poslední aktualizace: 27.10.2020 11:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design