Česky CZEnglish EN

Druhá ochutnávka městského datahubu – stav odpadového hospodářství Brna

5. prosinec 2017

Brno se připravuje na lednové spuštění datového webu města. Při té příležitosti představuje veřejnosti další ochutnávku po interaktivní analýze ekonomické aktivity (http://arcg.is/1DGGPG ), která byla představena v říjnu.

Prezentace stavu odpadového hospodářství Brna v sobě spojuje více různých aplikací analytického a geografického zaměření. Jedná se například o modelování dostupnosti kontejnerů tříděného odpadu či monitoring jejich přeplněnosti. „Občané mohou v aplikaci zjistit, jak daleko musí jít ke kontejneru s tříděným odpadem, nebo jak dlouho jet autem do sběrného dvora,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer. 

Dále aplikace ukazuje poutavou grafickou formou analýzu dostupnosti středisek sběrného odpadu nebo znázornění lokalizace odpadkových košů. Většina aplikací, které můžete v prezentaci vidět, bude v průběhu příštího roku provázána s „živými daty,“ aby vždy ukazovala aktuální stav. Aplikace bude také doplněna o možnost označení vhodných míst, ve kterých dle názoru občanů kontejnery na tříděný odpad chybí. Aplikaci je možné spustit ze stránek www.brno.cz/data .
„Věřím, že tato a další podobné aplikace, které ještě vzniknou, pomohou zefektivňovat rozhodovaní a plánovaní v různých oblastech správy města,“ doplnil Kacer.
Odkaz na prezentaci stavu odpadového hospodářství: https://arcg.is/Smvqi

Spolupráce s akademiky a GIS Day 2017

Spolupráce veřejné a akademické sféry je pro rozvoj města klíčová. Jednou z hlavních aktivit, která k prohloubení spolupráce přispěje, bude spuštění datového portálu města.

„Jednou z hlavních cílových skupin, pro které město datový web spouští, jsou studenti brněnských univerzit a obecně akademický sektor. Tento web může v budoucnu sloužit jako významný datový zdroj pro různé cílové skupiny a účely,“ uvedl náměstek Kacer.

Další již tradiční aktivitou je GIS Day. Jedná se o celosvětovou akci zaměřenou na propagaci a vzdělávání v oblasti geografických informačních technologií a příbuzných oborů. Do organizace programu GIS Day v Brně se kromě Magistrátu města Brna zapojily také univerzitní a vědecká pracoviště ˗ Masarykova univerzita, Mendelova univerzita a Ústav Geoniky Akademie věd ČR. „Pro pracovníky MMB, ÚMČ a organizací zřizovaných městem jsme uspořádali GIS Day a potěšilo nás, že zajímavý program oslovil více než 200 zúčastněných,“ řekl Kacer.

Letošní program GIS Day v Brně vyvrcholil setkáním Oddělení GIS a Oddělení dat, analýz a evaluací MMB právě se zástupci brněnských vysokých škol v Urban centru na Staré radnici.

„Poté, co si jednotlivé subjekty představily navzájem svoje činnosti v oblasti geoinformačních systémů, byly probrány především možnosti poskytování dat pro potřeby města i dalších subjektů a v neposlední řadě se domlouvaly možnosti vzájemné dlouhodobé spolupráce,“ dodal Kacer.

Odkaz na letošní Gis Day: https://www.brno.cz/gis-day/.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.12.2017 14:17
  • Datum poslední aktualizace: 05.12.2017 14:17
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design