Česky CZEnglish EN

Dotace podpoří práci neziskovek a nemocnic v oblasti drog a závislostí

6. únor 2019

Více než deset milionů korun chtějí radní města Brna uvolnit na podporu nemocnic a neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti závislostí a drogové problematiky. Jejich projekty umožní závislým lepší zapojení do života, podpoří snahu o jejich léčbu a péči o jejich stav a v neposlední řadě se zaměří i na prevenci. Opatření podpoří udržení a rozvoj systému práce s cílovými skupinami a jsou v souladu s dlouhodobou politikou města v oblasti drog a závislostí. Radní doporučili dotace ke schválení zastupitelům. 

Radní chtějí na podporu činnosti neziskových organizací, které se v Brně dlouhodobě zabývají prací s klienty závislými na drogách či hazardu, uvolnit částku okolo osmi milionů korun. Tyto organizace město požádaly o podporu celkem 19 projektů, které se zaměřují na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a patologického hráčství.

Jedná se o obecně prospěšné společnosti Podané ruce a Renadi a zapsaný spolek IQ Roma servis. Ty připravují anebo chtějí udržet například projekty na podporu nových technologií v oblasti prevence a léčby drogově závislých, rozšíření kapacit přechodného bydlení pro uživatele návykových látek, prevence v oblasti gamblingu či závislosti, další prevence v oblasti závislosti mladých lidí či osvětu v oblasti drog a závislostí.

Při posuzování projektů bylo hodnoceno, zda jsou navrhovaná řešení v souladu s prioritami a potřebami města. Projekty jsou tak zaměřeny na široké spektrum ohrožených, rizikových a problémových skupin. Jejich prostřednictvím město Brno přispěje ke zlepšení situace a rozmachu systému, který dlouhodobě na svém území rozvíjí.

„Jedním z příjemců těchto dotací je společnost Podané ruce, která se problematikou práce se závislými na území Brna zabývá desítky let. V současné době ji navíc vede Jindřich Vobořil, který do loňského července působil jako národní protidrogový koordinátor. Měl jsem možnost se s ním už několikrát sejít a jsem rád, že můžeme některé projekty posouvat dál. Společně také hledáme nová témata, kterým bychom se v této oblasti mohli věnovat. Jsem přesvědčený, že podpora těchto projektů má dopad na zdraví celého města,“ komentoval náměstek primátorky pro oblast sociálních služeb Robert Kerndl.

Spolu s projekty neziskových organizací, které řeší oblast drog a závislosti, město Brno dlouhodobě finančně podporuje i činnost zdravotnických organizací poskytujících akutní léčebnou a krizově poradenskou podporu uživatelům návykových látek. Jedná se především o takzvanou detoxifikaci, komplexní diagnostiku či psychologickou první pomoc prostřednictvím nepřetržitého bezplatného telefonického poradenství.

Službu specifické formy první pomoci po telefonu na provozu Linky naděje zprostředkovává Fakultní nemocnice Brno, stejně jako 24hodinový bezbariérový přístup k první psychiatrické a psychologické pomoci v rámci Krizového centra. To zajišťuje i detoxifikační pobyty různých délek. Uživatelům návykových psychotropních látek pak poskytuje medicínskou péči formou detoxifikace a komplexní diagnostiky před nástupem na následnou péči Psychiatrická nemocnice v Brně. Nemocnicím město na služby přispěje téměř tři miliony korun.

„Prostřednictvím těchto projektů můžeme na území města Brna udržet řadu služeb, které jsou touto cílovou skupinou dlouhodobě využívány, a zajistit jejich kontinuitu. Pomoc drogově závislým a jejich blízkým a péče o ně je navíc užitečná pro všechny Brňany, jejím důsledkem je mimo jiné i snížení drobné kriminality,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.02.2019 13:18
  • Datum poslední aktualizace: 06.02.2019 13:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design