Česky CZEnglish EN

Dotace by mohly pomoci s financováním obnov zdrojů tepla mateřské a základní školy

16. prosinec 2020

Město bude žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na dva projekty výměny tepelných zdrojů ve školských zařízeních. Dnes to schválili radní na svém zasedání. Finanční podpora pomůže Základní škole Heyrovského a Mateřské škole Štouračova. Cílem projektů je zlepšení technického stavu zdroje pro výrobu tepla a teplé vody a celkového otopného systému a zázemí obou budov. Po dokončení by se měla u škol snížit spotřeba zemního plynu i elektrické energie.

Základní škola Heyrovského i mateřská škola Štouračova potřebují zlepšit celkový energetický stav budov, zejména pak systému vytápění. S tím souvisí i nutnost úprav kotelen a rozvodů. Tyto součásti budov jsou už na hranici životnosti. Přitom jejich funkčnost je nezbytná například kvůli efektivnímu vytápění škol. Dotace by mohly pokrýt 16–29 % nákladů. Zbytek uhradí město ze svého rozpočtu,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Budova ZŠ Heyrovského byla postavena začátkem 70. let minulého století a potýká se se zhoršeným technickým stavem zařízení kotelny. V roce 2011 byl celý objekt zateplen. „Výměna plynových kotlů za plynové kondenzační, výměna potrubních rozvodů i technologického zařízení kotelny je předběžně vyčíslena na 9,7 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt 2,8 milionu korun. V případě mateřské školy Štouračova se jedná o obdobnou výměnu kotlů a technologického zařízení i potrubních rozvodů. Budova byla zateplena před 5 lety. V tomto případě se předpokládají celkové náklady ve výši 3 milionů korun. Dotací bychom chtěli pokrýt půl milionu korun,“ přiblížil radní pro oblast investic David Grund.

Celkové předpokládané snížení spotřeby energie díky tomuto opatření v ZŠ Heyrovského bude 516,48 GJ, což ročně činí 353,22 tisíc korun. V MŠ Štouračova se sníží spotřeba energie o 202,33 GJ, což je za rok 67,9 tisíc korun bez DPH. Na projekty se nyní dopracují do finální podoby žádosti o dotaci. Předpokládaná realizace projektů je v roce 2021.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.12.2020 14:02
  • Datum poslední aktualizace: 16.12.2020 14:02
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design