Česky CZEnglish EN

Dopravní telematika ve městě – část 1. a 2.

26. září 2013

Město Brno připravuje projekt Dopravní telematiky ve městě, tedy zkvalitnění a vybudování nových světelných signalizačních zařízení a dále vyšší preferenci městské hromadné dopravy. Rada města schválila ve středu 25. září 2013 smlouvy o poskytnutí dotací na projekt „Dopravní telematika ve městě“ z Regionálního operačního programu NUTS II ve výši 54,6 mil. Kč a část druhou projektu ve výši 40,7 mil. Kč. Nositelem obou projektů, tedy částí 1 a 2, budou Brněnské komunikace, a. s. Smlouvy budou ještě schvalovat zastupitelé města.

Dopravní telematika ve městě Brně – 1. část
Cílem projektu Dopravní telematika ve městě Brně – 1. část je vytvoření dopravně-telematického systému na silniční síti na území města Brna prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů a služeb, zejména s ohledem na zkvalitnění služeb veřejné dopravy a poskytování aktuálních dopravních informací veřejnosti. Navržený systém dopravní telematiky je složen z několika ucelených oblastí: rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení, sběr dopravních dat strategického významu a rozšíření přenosových cest pro řízení dopravy a poskytování informací.

První část řeší rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (SSZ), křižovatky: Veslařská – Pisárecká (nová výstavba), Reissigova – Poděbradova (nová výstavba), Hradecká – rampa Hradecká (nová výstavba), Banskobystrická – Žitná (nová výstavba), Černovická rampa – Olomoucká (nová výstavba), Tábor – Zborovská (nová výstavba), dále DIC Brno, 2. etapa realizace a Sběr dopravních dat (část Strategické detektory), Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy: R (rozvaděč) Jihlavská/Akademická – R 505 Kamenice, R Jihlavská/Akademická – R Jihlavská/Svážná, Kamenice – lokální velín T 001 PT, R Poříčí/Vídeňská – R Vídeňská/Vojtova, Hradecká – R  Palackého/rampa Hradecká.

Hlavní část projektu
Výstupem projektu bude realizace 6 nových SSZ s preferencí MHD, instalace 48 ks dopravních detektorů pracujících na principu videodetekce na vybraných profilech páteřních komunikací a zpracování sběru dopravních dat, realizace cca 4,9 km komunikačních tras pro datové přenosy řízení dopravy a sdílení dopravních informací.

Celkové výdaje projektu jsou 64 755 293,91 Kč včetně DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 54 658 751,82 Kč pro tento projekt, což činí 84,4 % z celkových výdajů projektu.

Dopravní telematika ve městě Brně – 2. část
Cílem projektu Dopravní telematika ve městě Brně – 2. část je vytvoření dopravně-telematického systému na silniční síti na území města Brna prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů a služeb, zejména s ohledem na zkvalitnění služeb veřejné dopravy a poskytování aktuálních dopravních informací veřejnosti. Navržený systém dopravní telematiky je složen z několika ucelených oblastí: rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení, sběr dopravních dat strategického významu a rozšíření přenosových cest pro řízení dopravy a poskytování informací.

Druhá část řeší rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (SSZ), křižovatky: Královopolská – Přívrat (rekonstrukce), Žarošická – Blatnická (rekonstrukce), Žarošická – Pálavské nám. (rekonstrukce), Jihlavská – Vídeňská (rekonstrukce), dále sběr dopravních dat (část Profily silničních komunikací), Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy: R Královopolská/Purkyňova – Palackého/Husitská, R Palackého/Husitská – řadič Palackého tř./Kosmova s odbočkou na křižovatku Křižíkova/Božetěchova.

Hlavní část projektu
Výstupem projektu tak bude rekonstrukce 4 SSZ s preferencí MHD, instalace 50 ks dopravních detektorů pracujících na principu videodetekce na vybraných profilech páteřních komunikací a zpracování sběru dopravních dat, realizace cca 1,4 km komunikačních tras pro datové přenosy řízení dopravy a sdílení dopravních informací.

Celkové výdaje projektu jsou 48 071 971,60 Kč včetně DPH. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 47 982 971,26 Kč. Dotace bude poskytnuta ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 40 785 525,30 Kč pro tento projekt, což činí 84,8 % z celkových výdajů projektu.

Nositelem obou projektů je společnost Brněnské komunikace, a. s.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.09.2013 11:13
  • Datum poslední aktualizace: 26.09.2013 11:13
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design