Česky CZEnglish EN

Dopravní podnik a magistrát chystají modernizaci vozoven v Medlánkách a Slatině

14. října 2020

Vozovny Dopravního podniku města Brna ve Slatině a Medlánkách čekají změny. Brněnští radní udělili představenstvu DPMB pokyn k přípravě projektů, jejichž výsledkem bude rozvoj zmíněných vozoven. Dobudování areálu ve Slatině by v budoucnosti přineslo možnost přesunout sem trolejbusy z Husovic. V Medlánkách by mohlo dojít k významné modernizaci a vzniku prostoru pro autobusový vozový park.

„Dopravní podnik města Brna využívá celkem pět vozoven: v Husovicích, Slatině, Medlánkách, Komíně a Pisárkách. Ani jedna z nich přitom neposkytuje ideální podmínky pro odstavování, údržbu a opravy vozidel. V některých případech je to kvůli rozrůstajícímu se vozovému parku, jinde hraje roli opotřebení technologií či budov. U vozoven Medlánky a Slatina bude vzhledem k jejich stáří nutné začít s jejich modernizací, popřípadě rozšířením a změnou účelu užívání do pěti let,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Už nyní je jasné, že k rozvoji obou vozoven budou nutné značné stavební úpravy, které budou rozděleny do jednotlivých etap, jež na sebe naváží jak uvnitř areálu, tak v souvislosti s aktivitami v dalších vozovnách.

„Ve slatinské vozovně byla letos zahájená stavba, která zahrnuje rekonstrukci topných kanálů, zateplení hal pro autobusy, úpravy osvětlení apod. Z technické studie z loňského roku se jeví jako nejvhodnější varianta dalšího rozvoje ta, která počítá s páteřní infrastrukturou inženýrských sítí, prvním patrem parkovacího domu, demolicí staré a výstavbou nové haly denního ošetření a očisty, vybudováním nové vrátnice, nového trakčního vedení a napojení areálu na stávající síť komunikací do stupně dokumentace pro provedení stavby,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Dobudování vozovny Slatina v této podobě mimo jiné umožní následné přemístění trolejbusů z vozovny Husovice, případně dočasné vyklizení vozovny Komín, u které město do budoucna uvažuje o kompletní rekonstrukci.

Medlánecká vozovna by se v budoucnu mohla dočkat největšího rozvoje ze všech v Brně. Předpokládaný projektový záměr zahrnuje nejen kompletní modernizaci a rozšíření stávající tramvajové vozovny a modernizaci pracoviště ústředních dílen, ale při úspěšném průběhu majetkoprávní přípravy pozemkových nemovitostí v bezprostřední blízkosti nynější vozovny tramvajové by v budoucnu měla vzniknout také zcela nová vozovna autobusové dopravy. „Předpokládáme vybudování nové objízdné koleje a odstavných kolejí u haly ED a zkapacitnění stání tramvají. Vyřešit by se mělo problematické parkování vozidel zaměstnanců v areálu, přičemž uvolněné místo bude možné využít jiným způsobem pro vozidla a provoz MHD,“ doplnil Kratochvíl.

Zástupci Dopravního podniku města Brna, Odboru investičního a Odboru dopravy MMB by podle předpokladů měli nyní zajistit zpracování rámcového harmonogramu, ozřejmit finanční náročnost a vyřešit majetkoprávní vypořádání. Až poté budou jasnější konkrétní termíny či náklady na modernizaci.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.10.2020 17:32
  • Datum poslední aktualizace: 14.10.2020 17:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design