Česky CZEnglish EN

Do bezbariérových úprav komunikací letos město investuje 11 milionů

2. květen 2018

Rada města Brna dnes schválila rozpočtové opatření, které umožní bezbariérově upravit několik komunikací ve městě. Celkem do úprav převážně přechodů a zastávek letos město investuje 11 milionů korun.

Schválené finanční prostředky budou využity na bezbariérové úpravy těchto komunikací:

 Šilingrovo nám., snížení obrubníku: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

 Přechod Divadelní – Benešova: přechod pro chodce přes koleje a přístup na zastávku Malinovského nám. (ul. Benešova).

 Přechod Rooseveltova – Divadelní: rekonstrukce přechodu pro chodce přes koleje Rooseveltova a Divadelní, snížení obrubníků a vybudování nové rovinné dlažby přes koleje.

 Bělohorská, přístup na tram. zastávku – bezbariérové úpravy, rekonstrukce chodníku v koordinaci s bezbariérovou úpravou tramvajové zastávky realizované DPMB.

 Přechod Benešova – Nádražní: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

 Přechod oboustranně přes Dornych: bezbariérová rekonstrukce přechodu pro chodce v křižovatce Křižovatka Koliště – Křenová – Dornych oboustranně přes Dornych (k budově MP).

 Přechod Bělohorská – Mazourova: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy, středový ostrůvek).

• Přechod Ernsta Macha, Chrlice: přechod pro chodce (vodicí linie, signální a varovné pásy).

 Přechod Zámecká, Chrlice: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

 Přechod Viniční: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

• Zastávka Kubíčkova – kompletní rekonstrukce zastávky, bezbariérové úpravy, vodicí linie.

„10 milionů korun pro tento účel uvolnil Odbor zdraví, o další 1 milion korun byla částka navýšena z prostředků, které jsou v gesci Brněnských komunikací. Vlastní úpravy komunikací budou provádět právě Brněnské komunikace, které mají s touto problematikou zkušenosti,“ upřesnil první náměstek primátora Petr Hladík.

Podněty pro úpravy komunikací vzešly mimo jiné z činnosti Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno, který začal fungovat před rokem. Poradní sbor sdružuje osobnosti, které se aktivně zaměřují na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu. Cílem sboru je vytvářet ve městě prostředí, které umožní bezpečný a samostatný pohyb všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti či zdravotní stav.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.05.2018 15:20
  • Datum poslední aktualizace: 02.05.2018 15:20
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design