Česky CZEnglish EN

Dlouhodobý stres zdravotnického personálu způsobený epidemií covid-19 zmírní prostředky z dotace Ministerstva zdravotnictví

21. července 2021

Nadstandardní psychickou i fyzickou podporu zdravotníků si budou moci dovolit obě městské nemocnice. Nový dotační program Ministerstva zdravotnictví umožní poskytovatelům lůžkové péče, aby dopřáli náležitou prevenci i obnovu sil svým pracovníkům po boji s onemocněním covid-19 v zimních a jarních měsících letošního roku. Rada města dnes dodatečně udělila souhlas zřizovatele s podanými žádostmi o dotaci.

Jak Nemocnice Milosrdných bratří, tak Úrazová nemocnice žádají o dotaci MZ ČR, která jim umožní prohloubit prevenci svých pracovníků po psychické i fyzické stránce. Epidemie onemocnění covid-19 představuje extrémní zátěž pro zdravotníky i ostatní pracovníky nemocnic a lůžkových zařízení. „Epidemie nemoci covid-19, která masivně udeřila v zimních a jarních měsících, představovala skutečnou zkoušku pro celé české zdravotnictví. Zkoušku, kterou jsme díky obrovskému nasazení každého jednotlivého lékaře, sestry i dalšího personálu nakonec zvládli. Nyní musíme udělat vše pro to, aby se situace neopakovala a zdravotníci si mohli odpočinout jak fyzicky, tak i po psychické stránce a zotavit se z prožitých traumat,“ řekl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Mimořádný dotační titul, který byl vyhlášen od 28. 6. 2021, zajistí nefinanční benefit v hodnotě až do výše 8 000 korun na zaměstnance. Ministerstvo zdravotnictví disponuje pro tento účel částkou maximálně 856 milionů korun a nebude dále prostředky navyšovat. Žádosti o dotaci budou vyřizovány podle data a času podání. Obě nemocnice zareagovaly v nejrychlejším možném termínu a Rada města Brna udělila souhlas zpětně. Prostředky budou využity pro prevenci a obnovu sil zdravotníků, patří sem i léčebná rehabilitace a služby klinické psychologie.

„Pro Nemocnici Milosrdných bratří i Úrazovou nemocnici bude znamenat tato dotace zásadní zdroj prostředků na náklady na vypořádání se s dlouhodobým stresem a všemi jeho negativními důsledky. Úrazová nemocnice už obdržela rozhodnutí o přidělení dotace v hodnotě 3 600 000 korun a Nemocnice Milosrdných bratří ještě na rozhodnutí o dotaci ve výši 3 640 000 korun čeká,“ doplnil Petr Hladík. 

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.07.2021 12:19
  • Datum poslední aktualizace: 21.07.2021 12:19
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design