Česky CZEnglish EN

Díky změnám územního a regulačního plánu se může rozvíjet několik lokalit

27. října 2020

Na své dnešní schůzi projednali radní několik bodů týkajících se budoucího rozvoje města. Jedním z nich byly čtyři změny Územního plánu města Brna, další materiál se zabýval regulačním plánem pro blok ulic Příkop–Bratislavská–Koliště–Milady Horákové.

„Naší snahou je v co nejkratším režimu projednat a také následně vydat změny územního plánu, které prospějí rozvoji města a stavební činnosti. Dnes jsme doporučili zastupitelům, aby vydali další čtyři. Ty byly vyčleněny z tzv. souboru změn 43, který zastupitelé schválili v červnu. Stalo se tak po veřejném projednání, kdy bylo nutné navrhovaná řešení upravit. Jejich cílem je umožnit například přestavbu bývalých výrobních a opravárenských areálů v Králově Poli mezi Jaselskými kasárnami a ulicí Sportovní. Dále je to umožnění přestavby kreativního centra a přilehlého areálu bývalého Penamu mezi ulicí Bratislavská a Cejl a v neposlední řadě i úprava Halasova náměstí dle architektonické studie zpracované Kanceláří architekta města, konkrétně panem architektem Davidem Mikuláškem,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Druhý projednaný materiál řešil změny v regulačním plánu pro blok ulic Příkop–Bratislavská–Koliště–Milady Horákové. „V této lokalitě chceme umožnit kvalitní dostavbu nároží ulic Milady Horákové a Koliště a vytvořit územní podmínky pro rozvoj nedostavěného bloku, zjednodušit regulaci plynoucí z regulačního plánu, zohlednit aktuální záměry,“ doplnil Filip Chvátal.

Oba materiály budou předloženy na listopadové zasedání Zastupitelstva města Brna. To o vydání výše popisovaných změn rozhodne.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.10.2020 14:12
  • Datum poslední aktualizace: 27.10.2020 14:12
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design