Česky CZEnglish EN

Díky projektům zaměřeným na děti, seniory a bezpečnost v bytových domech se snižuje kriminalita v Brně

21. leden 2020

Město podporuje aktuální úspěšné projekty, pomocí kterých se v Brně daří předcházet kriminalitě. Radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit prostředky ve výši 600 tisíc korun na financování projektů zaměřených na prevenci kriminality v roce 2020.

Prevenční programy se zaměřují na bezpečnost a informovanost důchodců, nezletilých ze sociálně slabších poměrů nebo například na bezpečnostní školení správců bytových domů. Jejich cílem je snižování kriminality. Dohromady sedm projektů bude realizováno městem, Městskou policií Brno, městskou částí a příspěvkovými organizacemi města. Projekty jsou v souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality v Brně na roky 2017–2021.

Největší obnosy financí (viz. tabulka dole) je naplánováno investovat do programu Senior akademie XV. a na projekty Koordinačního centra prevence (KCP).

„Senior akademie je skvělý a úspěšný program brněnské policie. Zvítězil v roce 2011 v soutěži o Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí. V roce 2016 vyhrála Senior akademie Evropskou cenu prevence kriminality (ECPA). Její 15. ročník představuje – tak jako každý rok – vzdělávací cyklus přednášek pro aktivní seniory, kteří se mohou po ukončení studijního programu uplatnit v dobrovolnické službě pro nestátní a neziskové organizace. Studium je orientováno na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik. Dále jsou poskytovány informace z oblasti spotřebitelské, zdravotní, sociální či finanční,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekty Koordinačního centra prevence realizuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Program je zaměřen na sociální prevenci, situační prevenci a informace pro občany v oblasti mezinárodní protidrogové prevence.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.01.2020 18:26
  • Datum poslední aktualizace: 21.01.2020 18:26
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design